Erkenning en accreditatie

Je bent na het behalen van het diploma aan de HVNA Opleidingen erkend als klassiek homeopaat of natuurgeneeskundig therapeut.

Wat zijn de mogelijkheden na het afstuderen?

  • Het starten van een eigen praktijk
  • Deelnemen of opzetten van groepspraktijken
  • Je vakkennis integreren in het bestaande werk
  • Voorlichting en/of cursussen geven

Logo CPIONCPION-geregistreerd

De medische vakken die je tijdens de beroepsopleiding volgt worden door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) geaccrediteerd. Dit betekent dat je na het afronden van de vijfjarige opleiding een diploma van CPION ontvangt en opgenomen wordt in het arbituriëntenregister. Je voldoet hiermee aan de eisen van de zorgverzekeraars. Ook beroepsverenigingen vereisen dit diploma.

Beroepsverenigingen

Na het behalen van het diploma word je erkend als klassiek homeopaat of natuurgeneeskundig therapeut door middel van registratie bij een Nederlands beroepsvereniging of instituut, waarvan de drie grootste zijn:

  • De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)
  • De Nederlandse Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT)
  • De Nederlandse Werkgroep van Praktizijns (NWP)

De zorgverzekeraars vergoeden de consulten van bij deze beroepsverenigingen aangesloten therapeuten.

CRKBO geregistreerd

De opleiding is geregistreerd door het Centraal Register voor Opleidingsinstituten voor Kort (deeltijd) Beroepsonderwijs, het CRKBO. Hiermee geeft het CRKBO aan dat wij voldoen aan hun kwaliteitseisen. De eisen hebben betrekking op onze kwaliteitsprocedures zoals selectiecriteria voor onze docenten, het curriculum, de lesplannen, evaluatie van studenten en docenten, begeleiding van studenten, duidelijke eindtermen en examenreglementen, klachtenprocedures, heldere informatie in brochures en op de website en overzichtelijke betalingsvoorwaarden.

Toekomst van de klassieke homeopathie en de natuurgeneeskunde

Miljoenen Nederlanders maken jaarlijks gebruik van een of andere vorm van complementaire geneeswijzen en dit aantal neemt alleen maar toe. Erkenning bestaat uit het feit dat alle zorgverzekeraars gedeeltelijk de consulten en behandelingen vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Wet BIG

In juni 1992 heeft de Tweede Kamer een belangrijke stap naar erkenning genomen door de aanvaarding van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Door deze wet is het uitoefenen van de geneeskunst niet alleen voorbehouden aan artsen.