fbpx

Accreditaties

HVNA > Over de HVNA > Accreditaties

Accreditaties

Heb je je opleiding aan de HVNA succesvol afgerond? Gefeliciteerd, dan ben je erkend als natuurgeneeskundig therapeut! Op deze pagina ontdek je de voordelen hiervan. Lees over de accreditaties en registraties.

Wil je gebruik maken van het STAP-budget van de overheid? Binnenkort kun je ook voor een opleiding aan de HVNA dat STAP-budget inzetten. Bel met het secretariaat voor de details.

NRTO

HVNA-Opleidingen staat voor de kwaliteit van het NRTO lidmaatschap. De leden van de NRTO leveren dagelijks hun bijdrage aan de ontwikkeling van talenten, van jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn onze leden sparring partner voor bedrijven op het gebied van leren en ontwikkelen. De brancheorganisatie NRTO en zijn leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om normen vast te leggen met betrekking tot het gedrag van zijn leden. Doel van de NRTO gedragscode is
daarmee een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en de bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid van de leden. Deze gedragscode geldt ook voor onderaannemers en samenwerkingspartners van NRTO-leden die namens hen diensten leveren. De gedragscode  functioneert daarbij als een visitekaartje van de branche. De gedragscode voor NRTO leden is hier te downloaden.

De beginselen van deze gedragscode zijn 5-ledig: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel, kenbaarheidsbeginsel.

De algemene voorwaarden NRTO zijn hier te downloaden.

CPION

Tijdens je opleiding Natuurgeneeskunde volg je verschillende medische vakken. Deze worden geaccrediteerd door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). Nadat je jouw opleiding hebt afgerond, ontvang je dan ook een diploma van CPION en word je opgenomen in het Abituriëntenregister. 

Wil je je aansluiten bij een beroepsvereniging? Ook dan heb je dit CPION-diploma nodig. 

 

Beroepsverenigingen

Ben je afgestudeerd, dan word je met je HVNA diploma direct toegelaten bij de volgende Nederlandse beroepsverenigingen: 
  • De Nederlandse Werkgroep van Praktizijns (NWP
  • De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH)
Ben je lid van een goede beroepsvereniging? Je voldoet dan aan de eisen van zorgverzekeraars.
Klanten krijgen dan hun consulten bij jou vergoed. 

CRKBO

De opleidingen van de HVNA zijn geaccrediteerd en geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Hiermee geeft het CRKBO aan dat wij voldoen aan hun kwaliteitseisen, onder meer:

pastedGraphic.png selectiecriteria voor docenten
pastedGraphic.png het curriculum
pastedGraphic.png de lesplannen
pastedGraphic.png evaluatie van studenten en docenten
pastedGraphic.png begeleiding van studenten
pastedGraphic.png duidelijke eindtermen en examenreglementen
pastedGraphic.png klachtenprocedures
pastedGraphic.png heldere informatie in brochures en op de website
pastedGraphic.png overzichtelijke betalingsvoorwaarden

Op 1 juni 2022 heeft HVNA-Opleidingen opnieuw voor 4 jaar een CRKBO accreditatie behaald.

BEN JIJ STRAKS OOK EEN ERKEND NATUURGENEESKUNDIG THERAPEUT?