fbpx

Accreditaties

HVNA > Over de HVNA > Accreditaties

Accreditaties

Heb je je opleiding aan de HVNA succesvol afgerond? Gefeliciteerd, dan ben je erkend als natuurgeneeskundig therapeut! Op deze pagina ontdek je de voordelen hiervan. Lees over de accreditaties en registraties.

Wil je gebruik maken van het STAP-budget van de overheid? Binnenkort kun je ook voor een opleiding aan de HVNA dat STAP-budget inzetten. Bel met het secretariaat voor de details.

NRTO

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

HVNA opleidingen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat HVNA opleidingen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie https://vimeo.com/24978605

De algemene voorwaarden NRTO zijn hier te downloaden.

CPION

Tijdens je opleiding Natuurgeneeskunde volg je verschillende medische vakken. Deze worden geaccrediteerd door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). Nadat je jouw opleiding hebt afgerond, ontvang je dan ook een diploma van CPION en word je opgenomen in het Abituriëntenregister. 

Wil je je aansluiten bij een beroepsvereniging? Ook dan heb je dit CPION-diploma nodig. 

 

Beroepsverenigingen

Ben je afgestudeerd, dan word je met je HVNA diploma direct toegelaten bij de volgende Nederlandse beroepsverenigingen: 

  • De Nederlandse Werkgroep van Praktizijns (NWP)

  • De Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT)
  • Beroepsvereniging en platform voor Integratieve Gezondheidszorg (VBAG)
Ben je lid van een goede beroepsvereniging? Je voldoet dan aan de eisen van zorgverzekeraars.
Klanten krijgen dan hun consulten bij jou vergoed. 

CRKBO

De opleidingen van de HVNA zijn geaccrediteerd en geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Hiermee geeft het CRKBO aan dat wij voldoen aan hun kwaliteitseisen, onder meer:

pastedGraphic.png selectiecriteria voor docenten
pastedGraphic.png het curriculum
pastedGraphic.png de lesplannen
pastedGraphic.png evaluatie van studenten en docenten
pastedGraphic.png begeleiding van studenten
pastedGraphic.png duidelijke eindtermen en examenreglementen
pastedGraphic.png klachtenprocedures
pastedGraphic.png heldere informatie in brochures en op de website
pastedGraphic.png overzichtelijke betalingsvoorwaarden

Op 1 juni 2022 heeft HVNA-Opleidingen opnieuw voor 4 jaar een CRKBO accreditatie behaald.

BEN JIJ STRAKS OOK EEN ERKEND NATUURGENEESKUNDIG THERAPEUT?