Uitdagende toekomst Zomer Hbo-niveau Inspirerende studie

Uitdagende toekomst

Zomer

Hbo-niveau

Schrijf je in voor de open dagen

Lees meer...

Inspirerende studie

Nieuws (nieuwsarchief)

Pruimenbloesemprijs voor arts Toine Korthout

08 02 2017

Arts Toine Korthout onderscheiden met Pruimenbloesemprijs
Onze docent Pathologie Toine Korthout is door patiëntenvereniging NPVA onderscheiden met de Pruimenbloesemprijs.

Pruimenbloesemprijs voor arts Toine Korthout

De prijs is onder meer toegekend aan Toine Korthout omdat hij met de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) de btw op medische consulten met acupunctuur in juridische procedures succesvol heeft bestreden.

Met de gezondheidszorg in Nederland is veel, erg veel geld gemoeid. Een groot deel daarvan wordt opgebracht uit algemene middelen en uit zorgpremies, maar patiënten moeten ook regelmatig ‘uit eigen zak’ bijbetalen, al dan niet via premies voor aanvullende verzekeringen. 
Soms is het de regering zelf die met veranderende regelgeving kostenverzwaringen in de zorg veroorzaakt. Vanaf januari 2013 moesten artsen en fysiotherapeuten 21% BTW berekenen en afdragen aan de fiscus over declaraties voor zorg aan hun patiënten waarin acupunctuur, homeopathie of een andere vorm van zogenoemde complementaire, alternatieve of integrale geneeskunde mede wordt toegepast. ‘ Daarmee werd een belangrijk deel van de zorg die door patiënten zelf wordt gefinancierd, omdat die niet wordt gedekt door de basis zorgverzekering, van overheidswege 21% duurder gemaakt. Deze kostenverzwaring werkte in de hand dat deze vorm van zorg om financiële redenen minder beschikbaar werd voor patiënten die deze zorg nodig hadden.

Een drietal vrijwilligers hebben met steun van hun achterban stevig en niet aflatend actie ondernomen tegen het vervallen van de BTW-vrijstelling voor medische diensten: Roland Pluut (Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur NPVA), Eliane Droog (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur NVA) en Toine Korthout (NAAV). Het waren uiteindelijk Korthout en de NAAV die de BTW-heffing op aanvullende medische diensten succesvol hebben bestreden bij rechtbank en gerechtshof. Rechters hebben geoordeeld dat acupunctuur die door artsen wordt toegepast moet worden beschouwd als medisch handelen in de zin van de Wet BIG. 

De jurisprudentie in ‘de btw-zaak Korthout’ heeft er inmiddels toe bijgedragen dat de overheid tenminste voor de belastingwetgeving heeft moeten definiëren wat kwalitatief goede en verantwoorde zorg is die voortaan kan delen in de btw-vrijstelling. Daarmee is niet alleen de kostenverzwaring met 21% komen te vervallen voor verantwoorde medische zorg met acupunctuur door artsen, maar tevens voor alle andere aanvullende diensten die door artsen worden geleverd, en zelfs voor complementaire zorg die door niet-artsen op voldoende kwalitatief niveau wordt geboden.

Wat dit laatste betreft is het illustratief dat de Pruimenbloesemprijs ditmaal werd uitgereikt tijdens de cursus Medische Basiskennis die Korthout momenteel vanuit het opleidingsinstituut HvNA uit Velp verzorgt voor (niet-arts) therapeuten. Het met goed gevolg hebben afgelegd van deze cursus voor niet-arts therapeuten vormt namelijk een van de kwaliteitseisen om voortaan te kunnen delen in de btw-vrijstelling. 

De Pruimenbloesemprijs is drie maal eerder uitgereikt: In 2009 werd de prijs uitgereikt aan drs. K.S.A.E. Liem (anesthesioloog, pijnspecialist en acupunctuurarts). In mei 2011 viel deze ten deel aan dr. I. van den Berg (klinisch epidemiologe en acupuncturiste). In 2014 ontving dr. H.J.R. Hoenders (psychiater en onderzoeker) de prijs.

Bron: Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging