De vier natuurkwaliteiten (deel)massages Fyto(kruiden)therapie

De vier natuurkwaliteiten

(deel)massages

Fyto(kruiden)therapie

 Natuurgeneeskundige nascholingen 2017/2018

Ook dit jaar biedt de HvNA een aantal natuurgeneeskundige nascholingen aan met zeer uiteenlopende, boeiende thema's.  

Eerst volgen de data op een rij en vervolgens per nascholing een uitgebreide toelichting over de inhoud, informatie over de docent, de locatie, kosten e.d. Helemaal onderaan de pagina kun je je via het formulier aanmelden.

2 december 2017: Fytotherapie: van chronische verkoudheid tot gewrichtsklachten, Jaap Slegt

10 maart 2018: Fytotherapie: van buikpijn tot vermoeidheidsklachten, docent Jaap Slegt

17 maart 2018: Aromatherapie, extracten CO2, docent Madeleine Kerkhof-Knapp Hayes

Voorjaar 2018: Voeding, diagnostiek, organen, de 4 natuurkwaliteiten en behandelplan, docent Olga Belle

Voorjaar 2018: Irisdiagnose met als thema's de Lever, Alvleesklier en Urinewegen, docent Margret Trompenaars

26 mei 2018: Aromatherapie en Oncologie, docent Madeleine Kerkhof-Knapp Hayes 

 

Uitgebreide toelichting per nascholing

 

Fytotherapie: Van chronische verkoudheid tot gewrichtsklachten

Datum: 2 december 2017

Inhoud
In de nascholing staat de inzet van fytotherapie (plantengeneeskunde) als zogenoemde 'totaaltherapie' centraal. Uitgangspunt is de Natuurgeneeskundige benadering waarin het oorzakelijk denken centraal staat. Belangrijk hierin is dat 'het traject dat tot klachten leidt' zoveel mogelijk in kaart gebracht wordt. Hierdoor komt men tot een brede diagnosestelling, waarbij het mogelijk wordt een therapie te starten met als doel het zelfhelend vermogen van de patiënt zodanig te activeren dat herstel volgt. Belangrijk is het leggen van een verbinding tussen alle verkregen informatie en de klacht of aandoening. Hierdoor is het mogelijk planten te kiezen die specifiek passen bij de patiënt waardoor een persoonsgebonden therapie ontstaat. Handvatten hiervoor zijn o.a. constitutie/diathese (oogconstitutie), gelaats-tongdiagnostiek, ziektegeschiedenis, mentaal/emotionele belasting, voedingspatroon etc.
Casuïstiek voorbeelden en plantbesprekingen komen in deze praktische nascholingen uitgebreid aan de orde.
Van chronische verkoudheid tot gewrichtsklachten

Is er een verband tussen aandoeningen die wij doormaken in de eerste helft van het leven en de ontwikkeling van b.v. chronische ziekten en/of klachten van hart/bloedvaten, nier/galaandoeningen, gewrichtsklachten etc. Aandoeningen die over het algemeen niet in de jeugd, maar wel in de tweede en derde levensfase voorkomen. Kunnen wij leren van de boodschappen (symptomen, klachten) die het lichaam afgeeft in de eerste fase. Is hierin al te ontdekken welk systeem de zwakke schakel kan zijn en kan er dan in een vroeg stadium al rekening mee gehouden worden. Op deze dag proberen wij verbanden te zien in de opbouw van klachtenpatronen. Het blootleggen van de 'zwakke schakels', het versterken van het zelfhelend vermogen en de inzet van een persoonsgebonden therapie komen aan de orde.

Docent
Jaap Slegt is natuurgeneeskundig therapeut gespecialiseerd in traditionele Westerse fytotherapie. Hij voert reeds 25 jaar een eigen praktijk en heeft de opleiding gevolgd aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum. Na zijn afstuderen is hij als docent fytotherapie hieraan verbonden geweest (1992-2009) Naast de specialisatie fytotherapie zijn o.a. voeding, oog-gelaatsdiagnostiek, auriculo- en celzoutentherapie de aanvullende disciplines. Tevens heeft hij medewerking verleent aan bedrijven m.b.t. het beschrijven van fytotherapeutica (KAG regelement) en gepubliceerd in diverse vakbladen. Verdieping wordt gezocht in belastende mentaal/emotionele aspecten achter een klachtenpatroon zodat dit in een therapievoorstel meegenomen kan worden.

Voor wie

Deze nascholing is geschikt voor iedere therapeut die met traditionele fytotherapie werkt of wil werken in de praktijk. De constitutie/diathese vanuit de oogdiagnostiek is een onderdeel en hulpmiddel in de nascholing als het gaat om 'totaaltherapie'.

Wanneer
Zaterdag 2 december 2017 van 10:00-17:00 uur.
Welkom vanaf 9:30 uur.

Waar
Locatie is de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie (HvNA)
Adresgegevens: Larensteinselaan 26A te Velp

Kosten
€ 85,-

Accreditatie
De accreditatie voor de NWP (bedraagt 3 studiepunten) de VBAG, de VNT, FAGT, LVNG.

Inschrijven
Via het aanmeldingsformulier onderaan de pagina

 

 

Fytotherapie: van buikpijn tot vermoeidheidsklachten

Datum: 10 maart 2018

Inhoud
In de nascholingen staat de inzet van fytotherapie (plantengeneeskunde) als zogenoemde 'totaaltherapie' centraal. Uitgangspunt is de Natuurgeneeskundige benadering waarin het oorzakelijk denken centraal staat. Belangrijk hierin is dat 'het traject dat tot klachten leidt' zoveel mogelijk in kaart gebracht wordt. Hierdoor komt men tot een brede diagnosestelling, waarbij het mogelijk wordt een therapie te starten met als doel het zelfhelend vermogen van de patiënt zodanig te activeren dat herstel volgt. Belangrijk is het leggen van een verbinding tussen alle verkregen informatie en de klacht of aandoening. Hierdoor is het mogelijk planten te kiezen die specifiek passen bij de patiënt waardoor een persoonsgebonden therapie ontstaat. Handvatten hiervoor zijn o.a. constitutie/diathese (oogconstitutie), gelaats-tongdiagnostiek, ziektegeschiedenis, mentaal/emotionele belasting, voedingspatroon etc.
Casuïstiek voorbeelden en plantbesprekingen komen in deze praktische nascholingen uitgebreid aan de orde.

Van buikpijn tot vermoeidheidsklachten:
De darmen hebben met veel processen in ons lichaam een zeer belangrijke verbinding. Er is niet voor niets een Engels gezegde dat zegt; De dood huist in de darmen. Dit betekent dat, wil men gezond zijn en blijven, de darmen optimaal moeten functioneren. Daarnaast is er een sterke band met de lever (galaanmaak) en pancreas (enzymen, insuline) Steeds meer ontdekt men dat veel klachten verband houden met de darmfunctie, er een sterke connectie is met de psyché en dat een groot deel van het afweersysteem in de darmen begint. In deze nascholing worden verbanden gelegd tussen de darmen en verschillende klachtenpatronen en de behandeling hiervan met traditionele fytotherapie.

Docent
Jaap Slegt is natuurgeneeskundig therapeut gespecialiseerd in traditionele Westerse fytotherapie. Hij voert reeds 25 jaar een eigen praktijk en heeft de opleiding gevolgd aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum. Na zijn afstuderen is hij als docent fytotherapie hieraan verbonden geweest (1992-2009) Naast de specialisatie fytotherapie zijn o.a. voeding, oog-gelaatsdiagnostiek, auriculo- en celzoutentherapie de aanvullende disciplines. Tevens heeft hij medewerking verleent aan bedrijven m.b.t. het beschrijven van fytotherapeutica (KAG regelement) en gepubliceerd in diverse vakbladen. Verdieping wordt gezocht in belastende mentaal/emotionele aspecten achter een klachtenpatroon zodat dit in een therapievoorstel meegenomen kan worden.

Voor wie
Deze nascholing is heel geschikt voor therapeuten die binnen hun praktijk werken met irisdiagnose of dit weer op willen gaan pakken. Deze nascholing geeft weer nieuwe inzichten, nieuwe invalshoeken en natuurlijk wordt de bestaande kennis weer opgefrist!
Het inbrengen van ogenfoto's van patiënten die je behandelt wilt zien is een pré!

Wanneer
Zaterdag 10 maart 2018 vanaf 10:00-17:00 uur.
Welkom vanaf 9:30 uur.

Waar
Locatie is de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie (HvNA)
Adresgegevens: Larensteinselaan 26A te Velp

Kosten
€ 85,-

Accreditatie
De accreditatie voor de NWP (bedraagt 3 studiepunten), de VNT, de FAGT, VBAG, LVNG.

Inschrijven
Via het aanmeldingsformulier onderaan de pagina

Aromatherapie: CO2 extracten

Datum: 17 maart 2018

Inhoud:

CO2 extracten vormen een relatief nieuwe ontwikkeling in de aromatherapie c.q. kruidengeneeskunde. Tijdens deze fascinerende dag neemt Madeleine je mee naar het bijzondere procedé van CO2 extractie. Met behulp van koolzuurgas worden vluchtige en niet vluchtige lipofiele werkzame bestanddelen uit plantenmateriaal gewonnen. CO2 extracten zijn puur en zuiver, stabiel, zeer milieuvriendelijk geproduceerd en geheel vrij van ongewenste substanties.

De geuren van CO2 extracten zijn vaak bijzonder rond, intens en compleet en de medicinale kwaliteit van een groot aantal extracten blijkt buitengewoon effectief dan wel veelbelovend. Over het algemeen zijn CO2 extracten rijker en meer intens, aangezien meer aromatische componenten worden opgelost. Daarin zien we dan moleculen die we normaal gesproken alleen in het kruid aantreffen en niet in conventioneel geproduceerde essentiële olie. Deze kunnen desondanks via huid en slijmvliezen vaak goed worden opgenomen en kunnen een grote therapeutische meerwaarde hebben.

Tijdens deze dag gaan we aan de slag met de overeenkomsten en verschillen met conventionele essentiële oliën, geniet je van de meest fantastisch plantengeuren. Natuurlijk krijg je ook handvatten om ze in je praktijk toe te passen.

Docent:

Madeleine Kerkhof – Knapp Hayes timmert al jaren aan de weg, om de complementaire zorg te integreren in de reguliere zorg. En niet zonder succes! Ze traint jaarlijks tientallen zorgverleners in het toepassen van complementaire technieken.

Haar duidelijke visie op gezondheid en zorg spreekt voor zich: "Laten we steeds samen zoeken naar de beste vorm van zorg. Dan gaat het niet meer over de vraag of iets een reguliere of complementaire behandeling is, maar gewoon of dit de beste vorm van zorg is."

Als opgeleid verpleegkundige merkte ze al snel dat ze niet op haar plek was in het ziekenhuis. Na vele opleidingen en cursussen verder heeft ze haar praktijk gestart en daar is het niet bij gebleven. Ze geeft lezingen in binnen- en buitenland en geeft trainingen o.a. in haar eigen kennisinstituut.

Voor wie

Voor alle zorgverleners!

Wanneer

Zaterdag 17 maart 2018 van 10:00 – 17:00 uur.

Welkom vanaf 9:30 uur.

Waar

Locatie is de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie (HvNA)

Adresgegevens: Larensteinselaan 26A te Velp

Kosten

€ 85,-

Bijkomende kosten: € 15,- voor de uitgebreide syllabus, een naslagwerk wat onmisbaar is voor je praktijk.

Accreditatie

De accreditatie voor de NWP (bedraagt 3 studiepunten) eveneens voor de VNT, de VBAG FAGT, LVNG.

Aanmelden

Via onderstaand formulier 

 

Voeding: Diagnostiek, de organen, het behandelplan vanuit de 4 natuurkwaliteiten

Datum: Voorjaar 2018

Inhoud

Er wordt dieper ingegaan op de hoofd uitscheidingsorganen (lever, nieren, longen, spijsvertering) en de vier natuurkwaliteiten d.m.v. een diagnostische kijk op voeding om zo uiteindelijk tot een passend behandelplan te komen voor de patiënten die jullie allemaal dagelijks in de praktijk tegen komen.

Er wordt veel gebruik gemaakt van casuïstiek, zodat het gemakkelijk wordt om de behandelde theorie mee te nemen in je praktijk.

Het gaat niet om het volgen van een nieuwe hype, maar om het blijven kijken naar de patiënt en zo tot een goed voedingsplan te komen dat aansluit op de specifieke behoeften van de patiënt gezien vanuit holistisch perspectief.

Docent

Olga Belle, natuurgeneeskundige en natuurvoedingsdeskundige, heeft sinds 2011 haar eigen praktijk in Wageningen en is vanaf 2014 docent Voeding aan de HvNA.

Voeding is voor haar een op zichzelf staande therapie, een essentieel onderdeel van de natuurgeneeskundige therapie

Dit is wat je mensen kunt leren, maar belangrijker nog: laten ervaren! Hierdoor maak je de therapie tot een succes.

Voor wie

Deze nascholing is voor therapeuten die nieuwsgierig zijn naar de manier van diagnosticeren en het opstellen van een behandelplan vanuit de holistische visie.

Voor therapeuten met / zonder een opleiding tot de 4 natuurkwaliteiten. Enige basiskennis van de 4 natuurkwaliteiten is wel van belang. 

Wanneer

Voorjaar 2018 van 10:00 - 17:00 uur

Welkom vanaf 9:30 uur.

Waar

Locatie is de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie (HvNA)

Adres: Larensteinselaan 26A te Velp

Kosten

€ 85,00

Accreditatie

De accreditatie voor de NWP (bedraagt 3 studiepunten), de VNT, de VBAG, FAGT, LVNG.

Aanmelden

Via onderstaand formulier

Nascholing Irisdiagnose, Lever, Pancreas en Urinewegen

Datum: Voorjaar 2018, exacte datum volgt

Inhoud

In de deze nascholing komen de lever, pancreas en de urinewegen aan bod. Niet alleen komt aan bod wat er te zien kan zijn op de desbetreffende reflexzones, maar ook welke processen zijn in het oog zichtbaar waar deze orgaanstelsels mee samenhangen. Je zult in je praktijk met grote regelmaat deze patiënten tegenkomen, waardoor juist deze nascholing van grote waarde is.
Gaat het om een acuut probleem of juist een chronisch probleem? Hoe is het verloop van de verschillende processen die gaande kunnen zijn? En wat zijn dan de onderliggende processen? Door de verschillende tekens in het oog te kunnen combineren met processen en het weer één geheel kunnen maken, dan krijg je inzichten die voor jou als natuurgeneeskundig therapeut van belang zijn om een holistische behandeling in te zetten.
Margret is in staat om je andere invalshoeken te laten zien, waar je in eerste instantie niet aan zou denken, maar die wel een grote meerwaarde hebben voor jouw cliënt en dus jouw praktijk.
Irisdiagnose is een hulpmiddel om informatie te verzamelen, laat deze daardoor compleet worden, laat altijd precies datgene zien wat er speelt, zodat je nog lange tijd heel veel plezier aan dit mooie diagnosemiddel kunt beleven in jouw praktijk!

Docent
Margret Trompenaars is een docente met zeer veel kennis en ruim 20 jaar ervaring en heeft in die tijd een schat aan ervaring opgebouwd in het duiden van de iris. Haar passie voor irisdiagnose heeft er toe geleid dat zij als geen ander de tekens en processen in de iris kan duiden en tevens hiervan weer één geheel kan maken.
www.iriscopieopleidingen.nl
Voor wie
Deze nascholing is heel geschikt voor therapeuten die een irisdiagnose opleiding gehad hebben, of je nu therapeut bent die al veel praktijk ervaring heeft of een beginnend therapeut. Deze nascholing geeft weer nieuwe inzichten, nieuwe invalshoeken en natuurlijk wordt de bestaande kennis weer opgefrist!
Het inbrengen van ogenfoto's van patiënten die je behandeld wilt zien is een pré!
Wanneer
Voorjaar 2018, exacte datum volgt, van 10:00-17:00 uur. Welkom vanaf 9:30 uur.
Waar
Locatie is de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie (HvNA)
Adres: Larensteinselaan 26A te Velp
Kosten
€ 85,-
Accreditatie
De accreditatie voor de NWP (bedraagt 3 studiepunten), de VNT, de VBAG, FAGT, LVNG.
Aanmelden
Via onderstaand formulier

 

 

Aromatherapie en oncologie

Datum: 26 mei 2018

Inhoud

Met aromatherapie als aanvulling op je massage kun je op een holistische en op het individu afgestemde wijze extra veel betekenen voor cliënten met kanker. Tijdens deze nascholingsdag geeft Madeleine je enkele goed gekozen handvatten hoe je met essentiële oliën op een holistische, weldoende en veilige en verantwoorde wijze Aromatherapie kunt toepassen. Deze zijn gericht op het emotioneel welzijn en ook het verlichten van symptomen zoals misselijkheid en pijn, voor optimale huid- en mondzorg, het versterken van de immuniteit bij infectiegevoeligheid en het versterken van het zelfhelend vermogen, in aanvulling op de behandeling. Hoewel we slechts een dag hebben kun je hierna al met eenvoudige bereidingen en evidence en/of experience based oliën veilig aan de slag voor optimaal welbevinden.

Docent

Madeleine Kerkhof – Knapp Hayes timmert al jaren aan de weg, om de complementaire zorg te integreren in de reguliere zorg. En niet zonder succes! Ze traint jaarlijks tientallen zorgverleners in het toepassen van complementaire technieken.

Haar duidelijke visie op gezondheid en zorg spreekt voor zich: "Laten we steeds samen zoeken naar de beste vorm van zorg. Dan gaat het niet meer over de vraag of iets een reguliere of complementaire behandeling is, maar gewoon of dit de beste vorm van zorg is."

Als opgeleid verpleegkundige merkte ze al snel dat ze niet op haar plek was in het ziekenhuis. Na vele opleidingen en cursussen verder heeft ze haar praktijk gestart en daar is het niet bij gebleven. Ze geeft lezingen in binnen- en buitenland en geeft trainingen o.a. in haar eigen kennisinstituut en zeker ook daarbuiten!

Voor wie

Voor alle zorgverleners!

Wanneer

Zaterdag 9 december van 10:00-17:00 uur.

Welkom vanaf 9:30 uur.

Waar

Locatie is de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie (HvNA)

Adresgegevens: Larensteinselaan 26A te Velp

Kosten

€ 85,-

Bijkomende kosten: € 15,- voor de uitgebreide syllabus, een naslagwerk wat onmisbaar is voor je praktijk.

Accreditatie

De accreditatie voor de NWP (bedraagt 3 studiepunten), de VNT, de VBAG, FAGT, LVNG.

Aanmelden

Via onderstaand formulier

 

Email facebook twitter LinkedIn

Voeding: Diagnostiek, de organen, het behandelplan vanuit de 4 natuurkwaliteiten

Datum: 28 oktober 2017

Inhoud

Er wordt dieper ingegaan op de hoofd uitscheidingsorganen (lever, nieren, longen, spijsvertering) en de vier natuurkwaliteiten d.m.v. een diagnostische kijk op voeding om zo uiteindelijk tot een passend behandelplan te komen voor de patiënten die jullie allemaal dagelijks in de praktijk tegen komen.

Er wordt veel gebruik gemaakt van casuïstiek, zodat het gemakkelijk wordt om de behandelde theorie mee te nemen in je praktijk.

Het gaat niet om het volgen van een nieuwe hype, maar om het blijven kijken naar de patiënt en zo tot een goed voedingsplan te komen dat aansluit op de specifieke behoeften van de patiënt gezien vanuit holistisch perspectief.

Docent

Olga Belle, natuurgeneeskundige en natuurvoedingsdeskundige, heeft sinds 2011 haar eigen praktijk in Wageningen en is vanaf 2014 docent Voeding aan de HvNA.

Voeding is voor haar een op zichzelf staande therapie, een essentieel onderdeel van de natuurgeneeskundige therapie

Dit is wat je mensen kunt leren, maar belangrijker nog: laten ervaren! Hierdoor maak je de therapie tot een succes.

Voor wie

Deze nascholing is voor therapeuten die nieuwsgierig zijn naar de manier van diagnosticeren en het opstellen van een behandelplan vanuit de holistische visie.

Voor therapeuten met / zonder een opleiding tot de 4 natuurkwaliteiten. Enige basiskennis van de 4 natuurkwaliteiten is wel van belang. 

Wanneer

Zaterdag 28 oktober 2017 van 10:00 - 16:00 uur

Welkom vanaf 9:30 uur.

Waar

Locatie is de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie (HvNA)

Adres: Larensteinselaan 26A te Velp

Kosten

€ 85,00

Accreditatie

De accreditatie voor de NWP (bedraagt 3 studiepunten), de VNT, de VBAG, FAGT, LVNG.

Aanmelden

Via onderstaand formulier

Nascholing Irisdiagnose, Lever, Pancreas en Urinewegen

Datum: winter 2017, exacte datum volgt

Inhoud

In de deze nascholing komen de lever, pancreas en de urinewegen aan bod. Niet alleen komt aan bod wat er te zien kan zijn op de desbetreffende reflexzones, maar ook welke processen zijn in het oog zichtbaar waar deze orgaanstelsels mee samenhangen. Je zult in je praktijk met grote regelmaat deze patiënten tegenkomen, waardoor juist deze nascholing van grote waarde is.
Gaat het om een acuut probleem of juist een chronisch probleem? Hoe is het verloop van de verschillende processen die gaande kunnen zijn? En wat zijn dan de onderliggende processen? Door de verschillende tekens in het oog te kunnen combineren met processen en het weer één geheel kunnen maken, dan krijg je inzichten die voor jou als natuurgeneeskundig therapeut van belang zijn om een holistische behandeling in te zetten.
Margret is in staat om je andere invalshoeken te laten zien, waar je in eerste instantie niet aan zou denken, maar die wel een grote meerwaarde hebben voor jouw cliënt en dus jouw praktijk.
Irisdiagnose is een hulpmiddel om informatie te verzamelen, laat deze daardoor compleet worden, laat altijd precies datgene zien wat er speelt, zodat je nog lange tijd heel veel plezier aan dit mooie diagnosemiddel kunt beleven in jouw praktijk!

Docent
Margret Trompenaars is een docente met zeer veel kennis en ruim 20 jaar ervaring en heeft in die tijd een schat aan ervaring opgebouwd in het duiden van de iris. Haar passie voor irisdiagnose heeft er toe geleid dat zij als geen ander de tekens en processen in de iris kan duiden en tevens hiervan weer één geheel kan maken.
www.iriscopieopleidingen.nl

Voor wie
Deze nascholing is heel geschikt voor therapeuten die een irisdiagnose opleiding gehad hebben, of je nu therapeut bent die al veel praktijk ervaring heeft of een beginnend therapeut. Deze nascholing geeft weer nieuwe inzichten, nieuwe invalshoeken en natuurlijk wordt de bestaande kennis weer opgefrist!
Het inbrengen van ogenfoto's van patiënten die je behandeld wilt zien is een pré!

Wanneer
Winter 2017, exacte datum volgt, van 10:00-16:00 uur. Welkom vanaf 9:30 uur.

Waar
Locatie is de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde en Homeopathie (HvNA)
Adres: Larensteinselaan 26A te Velp

Kosten
€ 85,-

Accreditatie
De accreditatie voor de NWP (bedraagt 3 studiepunten), de VNT, de VBAG, FAGT, LVNG.

Aanmelden
Via onderstaand formulier