Vakken

Medische vakken

De medische vakken zijn geïntegreerd binnen de 5-jarige opleiding. Van het 1e t/m 3e studiejaar anatomie en fysiologie. Van het 2e t/m 5e studiejaar volgt pathologie, psychopathologie, farmacologie en medische ethiek. Samen vormen de medische vakken de Medische Basiskennis en voldoen aan de PLATO-richtlijnen en zijn CPION geaccrediteerd. De HVNA biedt voor therapeuten die een andere opleiding hebben gevolgd waarbij de medische vakken niet in het pakket zaten de Medische Basiskennis  als eenjarige opleiding aan. 

Docent: Toine Korthout

Vakken Klassieke homeopathie

De volgende vakken vormen de ruggengraat van de opleiding Klassieke homeopathie:

Methodiek en analyse

De HVNA heeft een eigen didactische methode ontwikkeld om het vak over te dragen. Je leert de uitgangspunten van de homeopathie, zoals Samuel Hahnemann deze heeft beschreven, te koppelen aan moderne inzichten.

De methodiek leert je ook om alle ‘losse onderdelen’ van het vak tot een beroep te integreren. Hiermee ontstaat er een gedegen en overzichtelijke leerweg. Als aankomend klassiek homeopaat krijg je een stevige basis aangeboden waardoor je tot een efficiënte therapie kunt komen.

Binnen de methodiek leer je de Von Boenninghausen methode (deze methode gebruik je bij acute ziekten) en leer je te werken met de Levels of Health van Vithoulkas. Ze helpen je methodisch te leren denken en werken. Hierdoor kun je op een verantwoorde wijze patiënten behandelen en je behandeling evalueren.

Uitzonderlijk binnen de HVNA is dat de therapeutische training niet slechts toegevoegd wordt, maar integraal gekoppeld is aan de methode van het vak. Naarmate je de methode beter leert te doorgronden en toe te passen, groei je meer en meer in het beroep van klassiek homeopaat. Na vijf jaar ben je in staat om geheel zelfstandig een praktijk te starten en volwaardig klachten en ziekten te behandelen.

Docent: Sada Landers

Materia Medica en Organon

HvNA Hahnemann Materia MedicaEen Materia Medica is een beschrijving van de werking van homeopathische geneesmiddelen. Elk homeopathisch middel heeft unieke eigenschappen en vormt een authentiek beeld. In de colleges Materia Medica doe je kennis en inzicht op van meer dan 300 homeopathische geneesmiddelen.

De middelen zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de natuur. Je kunt denken aan middelen gemaakt van planten, dieren en mineralen. Voorbeelden zijn Pulsatilla, het wildemanskruid, en Sepia, de inkt van een inktvissoort. In tegenstelling tot fyto(kruiden)therapie worden de grondstoffen speciaal bewerkt door ze te verdunnen en te schudden. Deze bereiding wordt potentiëren genoemd.

Samuel Hahnemann heeft in zijn Organon heel precies de uitgangspunten en methode achter de klassieke homeopathie beschreven. De HVNA vindt deze uitgangspunten erg belangrijk en heeft ze als theoretische en methodische basis van het vak uitgewerkt. Daarmee sluiten we aan bij een wereldwijde standaard waardoor wij meedoen binnen de mondiale ontwikkelingen. De HVNA organiseert naast haar basisopleiding geregeld internationale seminars met gerenommeerde homeopaten vanuit het vakgebied. In de ‘Colleges Organon’ staat je theoretische vorming centraal. Je komt beslagen ten ijs en je weet hoe je bent gepositioneerd ten opzichte van je collegae binnen en buiten de reguliere geneeskunde. Een belangrijk speerpunt van de HVNA is dat we de eigen vakmatige identiteit willen behouden én een bijdrage willen leveren aan de zorg als geheel.

Docent: Paul Albers

Het Repertorium

HvNA repetorium KentHet Repertorium is de tegenhanger van de Materia Medica. In een overzichtelijke vorm zijn de symptomen van alle homeopathische geneesmiddelen systematisch gerangschikt. Je kunt het repertorium zien als een bijzonder omvangrijke index van klachten. Door het leren kennen en gebruiken van deze index wordt het vaststellen van het te kiezen homeopathisch middel sterk vergemakkelijkt. Het repertorium heeft een eigen ‘taal’ en in de loop van de opleiding tot homeopaat maak je je die taal als vanzelf eigen. Dat vraagt wel investering in tijd. Wie gegrepen wordt door de rijkdom van symptomen in de geneeskunde en de mogelijkheden van de homeopathische middelen kent, zal de toewijding van alle homeopaten die hebben bijgedragen tot de vorming van het repertorium in hoge mate kunnen waarderen.

Docent: Muriel Waagemans

Chronische ziekteleer

Chronische ziekten zijn een duurzame verstoring van de in de oorsprong gezonde fysiologie. Hahnemann begreep dat het langdurig onderdrukken van ziektesymptomen kon leiden tot een steeds diepere beschadiging van de basale systemen van het menselijk organisme. De verschillende wijzen waarop een mens chronische ziekteprocessen ontwikkelt worden benoemd in de leer van de miasma’s. Inzicht in de miasma’s geeft inzicht in ziekten en de mogelijkheid tot behandeling hiervan.

Om het onderliggende miasma vast te stellen word je op de HVNA gesensibiliseerd in het waarnemen van specifieke symptomen. Om chronisch zieken te kunnen behandelen is het belangrijk voor een klassiek homeopaat een gedegen kennis van de miasma’s te hebben.

Docent: Monique Vermazeren

Levels of Health

Ieder mens heeft een bepaald niveau van gezondheid: hoe energiek je bent, hoe goed je afweersysteem functioneert, hoe je in je vel zit, hoe je erfelijke belasting is.
Professor George Vithoulkas ontwikkelde een analysesysteem om het gezondheidsniveau (level of health) van de patiënt te bepalen. Tijdens deze lessen leer je de vitaliteit van je patiënt in te schatten en daarmee een goede prognose te maken van je behandeling. Daarnaast leer je de reactie op een homeopathisch middel van je patiënten te beoordelen. Er wordt veel casuïstiek behandeld zodat je vertrouwd raakt met de methode.

Docent: Muriël Wagenmans

Therapeutische vorming

De HVNA heeft een bijzondere weg naar therapeutschap ontwikkeld: de weg van de lerende mens. Hierdoor leer je om straks in de praktijk de patiënt niet in een hokje te plaatsen, maar iedere patiënt die voor je verschijnt weer als nieuw te zien. Het is onze intentie om de eigenheid van de patiënt te leren kennen. Want juist in die eigenheid wil je hem tot genezing brengen.
In vijf jaar tijd leer je: onbevangen waarnemen, participerende beeldvorming, empathische oordeelsvorming, dienstbare besluitvorming en speels handelen.

Docent: Rini Storm

Voorproefje

Wil je een voorproefje van de vakken? Kom dan naar het Open College! Er worden dan minicolleges van een half uur gegeven en je maakt kennis met de docenten en studenten. Kijk bij de informatie over het Open College voor het programma en de data van dit studiejaar.

Wil je meer? We bieden ook de mogelijkheid om twee volwaardige collegedagen te volgen. Meld je dan aan voor de de oriëntatiecursus die in juni 2018 wordt gehouden.