fbpx

Informatie over het STAP-budget

HVNA > Informatie over het STAP-budget
NRTO_keurmerk.png

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal € 1000,- die je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling. Het is een initiatief van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Voor wie is het STAP-budget?

De STAP-subsidie is voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp’ers) en werkzoekenden die zich willen ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de markt. Het STAP-budget kan ook worden ingezet voor bijscholing of omscholing.

Wat zijn de STAP-voorwaarden?

 • Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen.
 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk.
 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
 • Je staat officieel ingeschreven voor de betreffende opleiding.
 • Je opleiding start na 4 weken maar binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd.
 • Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen.
 • Er kan per opleidingsjaar slechts één keer STAP-subsidie aangevraagd worden.
 • Er kan ook een STAP-subsidie aangevraagd worden voor een maatwerktraject van de helft van het aantal vakken van de studiejaren 2, 3, 4. Waardoor het jaar daarop de andere helft gedaan wordt, ook eventueel weer met een STAP-subsidie.

 

Voor onze  opleidingen in 2023/2024 kun je het volgende schema aanhouden qua aanvragen:

Opleidingen                                       Startdatum                                     Gebruik maken van aanvraagronde van:

Specialistisch Consulent                    31 maart 2023                                    17 maart 2023

Studiejaar opleiding NGK                 september 2023                                 mei 2023 en/of  juli 2023

Auriculotherapie                                 september 2023                                 mei 2023 en/of  juli 2023

 

 • De HVNA biedt alleen de mogelijkheid voor het aanvragen van het Stapbudget voor de jaaropleidingen.
 • Alle nascholingen en de introductie/try-out Integrale gezondheidszorg komen niet in aanmerking voor het Stapbudget.
 • ​Let op: Mocht het zo zijn dat je tussentijds stopt met je opleiding, dan zal ingeval van een reeds toegewezen Stapbudget dit budget teruggevorderd worden door de Rijksoverheid.

Hoe vraag je het aan?

Vanaf half december 2022 kun je voor onze opleidingen het Stapbudget aanvragen, als de opleiding dus binnen de vereiste startperiode begint.

Stuur ons een mail als je van deze regeling gebruik wil maken. Vermeld in de mail je naam, je volledige adresgegevens, je geboortedatum en om welke opleiding het gaat.

Wij mailen je vervolgens  voor de betreffende aanvraagronde het aanmeldingsformulier. Met dit formulier kun je, via de site van het UWV, je aanvraag indienen: https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget

Let op: er zijn door de Rijksoverheid slechts een beperkt aantal subsidies per ronde uit te geven. Hiervoor geldt: op = op! Het is daardoor niet vanzelfsprekend dat je het Stapbudget toegewezen krijgt. Als opleidingsinstituut hebben wij geen invloed op het wel of niet toekennen van het STAP-budget.

Mocht je onverhoopt géén Stapbudget toegewezen krijgen, en daardoor je opleiding willen annuleren, let dan goed op onze algemene voorwaarden, inclusief de annuleringstermijnen (artikel 5).

https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf

Houd er verder rekening mee dat het Stapbudget aan het opleidingsinstituut wordt uitgekeerd, niet aan jou persoonlijk. Het opleidingsinstituut verrekent dit met de factuur.