HBO niveau Fyto(kruiden)therapie De vier natuurkwaliteiten (deel)massages Uitdagende toekomst

HBO niveau

Schrijf je in voor de open dagen

Lees meer...

Fyto(kruiden)therapie

De vier natuurkwaliteiten

(deel)massages

Uitdagende toekomst

Natuurgeneeskunde

In onze 5-jarige deeltijd opleiding, 31 zaterdagen jaarlijks, word je opgeleid tot een zelfstandig werkend natuurgeneeskundig therapeut. Je behandelt  in je praktijk patiënten van jong tot oud met uiteenlopende acute en chronische klachten op lichamelijk en psychisch gebied.

Door je opleiding ben je in staat klachten en symptomen in een bredere context te zien waardoor je de oorzaak van ziekte beter kunt aanpakken. Deze oorzaak zorgt voor een disbalans die zichtbaar wordt in de hele context van een persoon.
Je stelt een  natuurgeneeskundige diagnose met behulp van:
De disbalans kun je met behulp van natuurgeneeskundige therapieën herstellen.  Je weet dat het onderdrukken van symptomen niet leidt tot genezing. Je neemt het zelfgenezend vermogen van de individuele patiënt als uitgangspunt en je weet hoe je  dit kunt versterken met behulp van:

Je behandelt zo chronische en acute klachten op een snelle, zachte en duurzame wijze. Je patiënten merken de gezondheidswinst door het verdwijnen van de klachten en de toegenomen vitaliteit, innerlijke balans en creativiteit. 

Natuurgeneeskundige methodiek

Bij ons leer je hoe je een therapie natuurgeneeskundig inzet. En dit betekent meer dan alleen het gebruik van natuurlijke middelen! De therapie bepaalt niet of het natuurgeneeskunde is maar de wijze waarop de therapeut tot een behandelplan komt. Hiervoor wordt een methode gebruikt waardoor het mogelijk is logisch en consequent te denken en te handelen als natuurgeneeskundig therapeut. Deze methode is gestoeld op het denk- en kennissysteem van de vier natuurkwaliteiten. De HvNA kiest voor een praktische benadering waarbij je al vanaf het eerste jaar getraind wordt in het toepassen van deze natuurgeneeskundige methodiek.

De vier natuurkwaliteiten

Er zijn vier natuurkrachten in de mens werkzaam: Warm, Koud, Droog en Vocht. Deze krachten worden de vier natuurkwaliteiten genoemd en werden al zo'n 23OO jaar geleden door de oude Grieken gebruikt. Deze vier natuurkwaliteiten vormen een denk- en kennissysteem dat ten grondslag ligt aan het denken en handelen van een natuurgeneeskundige.

De HvNA is de enige opleiding in Nederland die de vier natuurkwaliteiten als basis gebruikt in de opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut. Hierdoor zijn alle vakken op elkaar afgestemd. De methode leert je stapsgewijs te komen tot een behandelplan voor voeding, fyto(kruiden)therapie, lichaamsgerichte therapieën en Bachremedies, waardoor de mens in zijn totale functioneren gezonder wordt.
Link naar www.4natuurkwaliteiten.nl

Irisdiagnostiek

Een oog reflecteert het hele wezen van een mens. Ieder oog is uniek. Kennis van het oog en de iris geeft HvNA Natuurgeneeskunde irisdiagnostiekinformatie over de zwaktes en de kracht van een mens. Deze kennis wordt ingezet als een van de diagnose methoden om de oorzaak van een ziekte of klacht op te sporen.
Op de HvNA wordt een koppeling gemaakt tussen de Duitse school (J. Deck en J. Broy) en de Australische school (D. Hall). Door deze koppeling leer je de patiënt op lichamelijk én psychisch niveau te duiden. We vinden het belangrijk dit vak aan te leren als onderdeel van de natuurgeneeskundige methodiek waardoor het verband met de andere vakken duidelijk wordt.

Voedingstherapie

Wat kun je na 5 jaar?
Voedingsadviezen zijn voor iedereen belangrijk. Daarnaast weet je ook dat voor de behandeling van HvNA Natuurgeneeskundeklachten/ziekten er meer nodig is dan een (natuur) voedingsadvies dat voor iedereen goed is. Op de HvNA heb je geleerd hoe je de natuurgeneeskundige diagnose methodisch kunt uitwerken tot een voedings-behandelplan. Je weet hoe je orgaansystemen kunt versterken en hoe je deze kunt ontlasten met behulp van voeding. Je kunt het behandelplan laten aansluiten bij de constitutie van een patiënt waardoor de hele context wordt behandeld en niet alleen de klacht. Je gebruikt hiervoor het systeem van de vier natuurkwaliteiten en deze leer je in verband te brengen met de vier pijlers: voedingsstoffen, voedingsproducten, voedingsgewoonten en voedingsbeleving.

Voeding op de HvNA
Op de HvNA worden de modernste inzichten op het terrein van de natuurvoeding gedoceerd. Je leert dat voeding = voedsel + vertering. Je leert op een methodische manier voor iedere patiënt een individueel voedingsbehandelplan in te zetten. De lessen zijn interactief waarbij je veel praktijkervaring opdoet.

Fyto(kruiden)therapie

Wat kun je na 5 jaar?
Je houdt je bezig met natuurgeneeskundige fytotherapie waarbij je kennis is gestoeld op eeuwenoude ervaringen in relatie tot de laatste wetenschappelijke inzichten. HvNA Natuurgeneeskunde Je kunt een fytorecept maken voor iedere patiënt die in je praktijk komt. Je schrijft individuele recepten voor en gebruikt geen standaardrecepten. Je kunt kruiden voorschrijven voor acute en chronische klachten. Je kent bevochtigende, verdrogende, verwarmende en verkoelende kruiden. De constitutie van een patiënt is je leidraad bij de bepaling van een recept.
Je kent de natuurgeneeskundige methode om tot een fytorecept komen.

Fyto op de HvNA
In de fytotherapie worden twee stromingen onderscheiden: de reguliere en de natuurgeneeskundige stroming. De natuurgeneeskundige stroming wordt onderwezen op de HvNA waarbij de laatste wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan de eeuwenoude, op ervaring gerichte, kennis en het sjamanisme. Je leert binnen het systeem van de vier natuurkwaliteiten methodisch te komen tot een individueel fytorecept.

Lichaamsgerichte therapieën

Dit vak bestaat uit twee onderdelen:

  • lichaamsgerichte diagnostiek
  • lichaamsgerichte therapieën

Wat kun je na 5 jaar?
De volgende therapieën zet je in:

  • (deel)massages
  • schröpfen
  • leemtherapie
  • pakkingen en kompressen
  • natuurgeneeskundige EHBO
  • hydrotherapie

Je geeft de therapie zelf of je leert de patiënt of een mantelzorger hoe de therapie toegepast kan worden. Je kunt vanuit het systeem van de vier natuurkwaliteiten bepalen hoe je de therapie inzet. Je kunt zowel op de klacht, op de oorzaak van een klacht als op de constitutie een therapie inzetten.

Lichaamsgerichte therapieën op de HvNA
Naast lichaamsgerichte therapieën krijg je ook onderwijs in lichaamsgerichte diagnostiek zoals gelaatsdiagnostiek, buik- en houdingsdiagnostiek (oa. Mayr) en de diagnostiek van de huid waaronder de reflexzones op de rug en het bindweefsel. Er worden praktijklessen gegeven en enkele praktijkweekenden georganiseerd waaronder een reinigingsweekend. Dit vak wordt in relatie met de andere vakken binnen de natuurgeneeskunde gegeven en vormt een vast onderdeel van het natuurgeneeskundig behandelplan.

Bachremedietherapie

Wat kun je na 5 jaar?
Bachremedies zijn een onderdeel van je natuurgeneeskundige behandeling. Je kunt een Bachrecept maken voor elke individuele patiënt. Je weet hoe je de constitutie van een patiënt kunt koppelen aan de Bachremedies.

Bachremedies op de HvNA
Er zijn verschillende methoden voor Bachremedies. De HvNA kiest voor de klassieke methode van dr. Bach. Wij kiezen hiervoor omdat we een methode graag goed aanleren en deze willen koppelen aan de constitutie van een patiënt zodat de oorzaak van een klacht wordt aangepakt. Het denk- en kennissysteem van de vier natuurkwaliteiten, wat ook binnen dit vak weer gebruikt wordt, geeft inzicht in het ontstaan van blokkades. Bij ons leer je waarom juist dán Bachremedies belangrijk zijn om in te zetten.Email facebook twitter LinkedIn