Hbo-niveau Inspirerende studie

Hbo-niveau

Inspirerende studie

Stage informatie

 

Gedurende de 5-jarige opleiding zijn er 3 stageperiodes, die beginnen bij het oriënteren in het werkveld van natuurgeneeswijzen naar zelfstandige beroepsuitoefening als praktiserend natuurgeneeskundige.

 

De stageperiodes zijn verdeeld over vier jaren van de opleiding en zien er als volgt uit:

Stageperiode 1: Oriënteren  : In het eerste studiejaar 20 uur

                                                In het tweede studiejaar 20 uur

Stageperiode 2: Participeren: In het derde studiejaar en bestrijkt 40 uur

Stageperiode 3: Praktiseren : In het vierde studiejaar en bestrijkt 40 uur

De stage periode verloopt geheel onder verantwoordelijkheid van de stagegever samen met de student.

 De 1e stageperiode  oriënteert de student zich door het waarnemen van de verschillende werkvelden. Hoe werken anderen? Welke werkwijze verkies ik, na observatie van de verschillende werkvelden van Klassieke Homeopathie en Natuurgeneeskunde? In welke discipline wil ik verder gaan studeren?

De 2e stageperiode participeert de student in de stages. Er dient een beeld gevormd te worden over zichzelf in relatie tot de cliënt en de stagegever aan de hand van de anamneses. Hoe verhoudt de student zich tot de gekozen vakrichting met de bijbehorende methodes.

De 3e stageperiode ontwikkelt de student een eigen werkwijze binnen de vakdiscipline onder supervisie.

 

De hoofddoelstellingen van de stages zijn:

  1. De student oriënteert zich op de verschillende werkvelden van zowel Klassieke homeopathie als Natuurgeneeskunde in de praktijk, zodat hij/zij een duidelijke keuze ontwikkelt welke discipline hij/zij zich eigen wil maken.
  2. Nadat de specialisatie keuze is gemaakt, participeert de student bij de begeleidende stagegever en gaat de student c.q stagiare zelf (gedeeltelijk) anamneses afnemen onder toezicht van de stagegever.
  3. De student maakt een keuze over de door hem/haar te volgen werkwijze en stijl en begint de eigen praktijk vorm te geven onder supervisie van een stagegever of een docent.

Het einddoel van de stage is dat de student een zodanige beroepsvaardigheid verwerft, dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening in voldoende mate is gewaarborgd en hij/zij als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag kan.

De stages vormen een onderdeel van het totale leerplan en dienen gezien te worden als een verdieping van de ervaring die al werd opgedaan aan de hand van thuisopdrachten en practica tijdens contactdagen en de praktijkweekenden.

 

De totale duur van de stages beslaat 120 contacturen.

De studiebelastingsuren bedragen in totaal 580 uur (1:5) inclusief maken van de stageverslagen.Email facebook twitter LinkedIn