Studeren aan de HVNA

Wij verzorgen al sinds 1981 een integrale deeltijdopleiding op hbo-niveau tot natuurgeneeskundige of homeopaat. De HVNA leidt op tot professionele beroepsbeoefenaars, die op verantwoorde wijze zelfstandig en ondernemend in de gezondheidszorg functioneren. Met het diploma kan je je aansluiten bij de beroepsverenigingen waardoor je consulten worden vergoed door zorgverzekeraars. Lees verder over erkenning en accreditaties.

Opbouw van de vierjarige beroepsopleiding

In het eerste jaar word je geschoold in de filosofie, holisme, integraal denken en in het behandelen van acute klachten. De eerste stap in het therapeutschap wordt gezet: de geïnteresseerde en professionele waarneming van de ander. In het tweede t/m vierde jaar staat de methodiek van de constitutionele behandeling centraal. Deze jaren dienen tot het eigen maken van de noodzakelijke vaardigheden en competenties. De therapeutische training krijgt verdieping in oefeningen en de stagepraktijk. Aan het einde van de vakopleiding ben je aan de hand van casuistiek, stages en prakijkervaring stapsgewijs in de diversiteit van de constitutionele behandeling geschoold. 

Natuurgeneeskunde vakken: Westerse natuurgeneeskunde (incl. analyse), methodiek, fytotherapie, bachbloesemtherapie, irisdiagnose, voedingsgeneeskunde, lichaamsgerichte therapieën en diagnose.

Klassieke homeopathie vakken:

Methodiek en analyse, Materica Medica en Organon, repertoriseren, chronische ziekteleer en Levels of health.

Tijdens beide studies vormen de vakken anatomie, pathologie, psychopathologie, pharmacologie, praktijkopbouw, medisch recht, medische ethiek een integraal onderdeel van de opleiding.

De docenten zijn didactisch geschoold op HBO-niveau en functioneren als een samenhangend team. Dit versterkt de innerlijke integriteit van de opleiding en zorgt voor een onderlinge versterking van de lessen.

 

Jaarrooster 2019/2020

De colleges vinden plaats op de zaterdagen van 9.45 tot 17.15 uur. 

Het studiejaar start op de eerste zaterdag van september en sluit af op de laatste zaterdag van juni.

Natuurgeneeskunde:       Er zijn 29 collegedagen en 1 praktijkweekend.

Klassieke Homeopathie:   Er zijn 33 collegedagen en 1 praktijkweekend 

 

Hoe ziet een collegedag eruit?

09.15 uur              Koffie en thee staat klaar in de aula

09.45 - 11.15 uur: College 1

11.15 - 11.40 uur: Pauze in de aula

11.40 - 13.10 uur: College 2

13.10 - 13.50 uur: Lunchpauze in de aula

13.50 - 15.20 uur: College 3

15.20 - 15.45 uur: Pauze in de aula

15.45 - 17.15 uur: College 4

’s Morgens staat in de aula koffie en thee klaar voordat de colleges om 9.45 uur starten. De collegedagen bevatten vier lesblokken van elk 90 minuten. De pauzes zijn 25 minuten, met uitzondering van de lunchpauze, die is 40 minuten. Behalve theorie- of praktijklessen worden er ook werkgroepuren ingeroosterd. Studenten hebben zo de gelegenheid om aan gezamenlijke opdrachten te werken of om praktijkstof te oefenen. De HVNA heeft hiervoor materiaal beschikbaar zoals massagetafels, iriscamera’s, bloeddrukmeters, etc.

Open College

Maak eens een collegedag mee om de sfeer te proeven, en neem deel aan een van onze Open College dagen. Tijdens deze Open Dag volg je minicolleges en kun je deelnemen aan workshops. Je maakt kennis met de docenten en een aantal studenten. Je kunt je op deze dag een goed beeld vormen van ons onderwijs. Je kunt je ook opgeven voor de tweedaagse oriëntatiecursus in juni 2019. Je bent van harte welkom!

Buitenschoolse activiteiten

Door het jaar heen worden zowel door de directie als door studenten zelf activiteiten georganiseerd, zoals lezingen of een bezoek aan een kruidentuin of anatomiemuseum. 

Studiebelasting

De achtergrond van onze studenten is zeer divers, evenals hun leeftijden. Een aantal studenten hebben een baan en een gezin. De gemiddelde studiebelasting is ongeveer 12 tot 16 per week. 

Studentendossier

Gedurende de opleiding wordt een dossier van iedere student bijgehouden. Daarin worden het aanmeldingsformulier, de studievoortgang en de studieresultaten opgenomen. De student kan op ieder moment zijn dossier inzien.

Klassenvertegenwoordiging

Iedere klas kiest een klassenvertegenwoordiger en een klassendocent. Naast het behartigen van de belangen van de studenten organiseert de klassenvertegenwoordiger activiteiten als netwerkborrels en andere evenementen. 

Klachtenprocedure

De HVNA heeft een klachtenprocedure ingesteld waar iedere student gebruik van kan maken. Ook is er een vertrouwenspersoon beschikbaar wanneer er dingen spelen waar de student zelf niet uitkomt met de betrokken persoon.

Algemene voorwaarden

Op de opleidingen aan de HVNA zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.