Studeren aan de HVNA

Wij verzorgen al sinds 1981 een kleurrijke en verfijnde vijfjarige deeltijdopleiding op hbo-niveau tot natuurgeneeskundige of klassiek homeopaat. De HVNA leidt op tot erkende, professionele beroepsbeoefenaars, die op verantwoorde wijze zelfstandig en ondernemend in de gezondheidszorg functioneren. Met het diploma kan je je aansluiten bij de beroepsverenigingen waardoor je consulten worden vergoed door zorgverzekeraars. Lees verder over erkenning en accreditaties.

Opbouw van de vijfjarige beroepsopleiding

De opleiding is opgesplitst in twee delen:

  1. Een eenjarig basisjaar, waarin de klassieke homeopathie en de traditionele Europese natuurgeneeskunde geïntroduceerd worden en de basis van de methodiek geoefend wordt. Hier fungeert acute problematiek als oefenveld. Vakken in het basisjaar zijn fysiologie/anatomie, pathologie, klassieke homeopathie, voeding, irisdiagnose, bachtherapie, fytotherapie, lichaamsgericht werk, natuurgeneeskunde, stagebegeleiding en therapeutische training.
  2. De vierjarige vakopleiding, waarin de constitutionele behandeling dient tot het oefenen en eigen maken van de noodzakelijke vaardigheden en competenties. Aan het einde van de vakopleiding ben je als student aan de hand van casuïstiek en praktijkervaring stapsgewijs in de diversiteit van de constitutionele behandeling geschoold. Vakken in de specialisatie Natuurgeneeskunde zijn natuurgeneeskunde, methodiek, fytotherapie, Bachbloesemtherapie, irisdiagnose, voedingstherapie, lichaamsgerichte therapieën en diagnose. Vakken binnen de richting Klassieke homeopathie zijn methodiek en analyse, Materica Medica en Organon, repertoriseren, chronische ziekteleer en Levels of health. Daarnaast worden in beide specialisaties de vakken anatomie, pathologie, psychopathologie, pharmacologie, praktijkopbouw, medisch recht, medische ethiek, stagebegeleiding en therapeutische training gegeven.

Jaarrooster

De colleges vinden plaats op de zaterdagen van 9.45 tot 17.15 uur. Er zijn 31 lesdagen per collegejaar. Dat betekent ongeveer drie zaterdagen les per maand. Het studiejaar start altijd op de eerste zaterdag van september en sluit af op de laatste zaterdag van juni. Het jaarrooster voor 2018/2019 wordt binnenkort bekend gemaakt, houd onze site in de gaten of neem contact met ons op. Het overzicht Collegedagen 2017/2018 opent als pdf.

Hoe ziet een lesdag eruit?

09.15 uur:
School open, koffie en thee in de hal
09.45-11.15 uur:
Lesblok 1
11.15-11.40 uur:
Pauze
11.40-13.10 uur:
Lesblok 2
13.10-13.50 uur:
Lunchpauze
13.50-15.20 uur:
Lesblok 3
15.20-15.45 uur:
Pauze
15.45-17.15 uur:
Lesblok 4

We beginnen ’s morgens in de hal met koffie en thee voordat de lessen om 9.45 uur starten. De lesdagen bevatten vier lesblokken van elk 90 minuten. De pauzes zijn 25 minuten, met uitzondering van de lunchpauze, die is 40 minuten. Behalve theorie- of praktijklessen worden er ook werkgroepuren ingeroosterd. Studenten hebben zo de gelegenheid om aan gezamelijke opdrachten te werken of om praktijkstof te oefenen. De HVNA heeft hiervoor materiaal beschikbaar zoals massagetafels, iriscamera’s, bloeddrukmeters, etc. En natuurlijk leent de mooie grote tuin zich uitstekend voor kruidenhuiswerk!

Open College

Maak eens een lesdag mee om de sfeer te proeven, en neem deel aan een van onze Open College dagen. Tijdens deze Open Dag volg je minicolleges en krijg je een goed beeld van het onderwijs. Ook kan je je opgeven voor de tweedaagse oriëntatiecursus in juni 2018. Je bent van harte welkom!

Buitenschoolse activiteiten

Door het jaar heen worden zowel door de directie als door studenten zelf activiteiten georganiseerd, zoals lezingen of een bezoek aan een kruidentuin. In het kader van de pathologielessen werd bijvoorbeeld verschillende keren een excursie onder leiding van pathologiedocent Toine Korthout naar de expositie Bodyworlds op touw gezet.

Studenten en studiebelasting

De achtergrond van onze studenten is zeer divers, evenals hun leeftijden. Een aantal studenten hebben een baan en een gezin. Houd rekening met een gemiddelde studiebelasting van 20 uren per week. Als je aan de toelatingseisen voldoet moet je in principe goed mee kunnen komen.

Studentendossier

Gedurende de opleiding wordt een dossier van iedere student bijgehouden. Daarin worden het aanmeldingsformulier en de studieresultaten opgenomen. De student kan op ieder moment zijn dossier inzien.

Studentenraad

Iedere klas uit iedere richting kiest een afgevaardigde die deelneemt in de studentenraad. Naast het behartigen van de belangen van de studenten tijdens directievergaderingen organiseert de studentenraad activiteiten als netwerkborrels en andere evenementen. De studentenraad heeft zich onder andere ingezet voor het behoud van de EHBO-dag Natuurgeneeskunde waaraan geïnteresseerde studenten uit alle studiejaren gemengd deelnemen.

Klachtenprocedure

De HVNA heeft een klachtenprocedure ingesteld waar iedere student gebruik van kan maken. Ook is er een vertrouwenspersoon beschikbaar wanneer er dingen spelen waar de student zelf niet uitkomt met de betrokken persoon.

Algemene voorwaarden

Op de opleidingen aan de HVNA zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.