Nieuws categoriën

Alle nieuwsberichten
26/06/2018

Succesvolle her-accreditatie CRKBO

Ook de komende vier jaar is de HVNA opgenomen in het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Voorafgaand aan de opname in het register heeft heeft de HVNA een intensieve audit moeten ondergaan.

Ook dit jaar werd de HVNA weer geauditeerd door het CRKBO. Tijdens de audit worden onder meer kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Kortom, wanneer je kiest voor een opleiding die geaccrediteerd door het CRKBO, dan kies je voor aangetoonde kwaliteit en zekerheid!

De Belastingdienst stelt inschrijving in het CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor btw-vrijstelling. Hierdoor kan de HVNA ook de komende vier jaar de hoogte van het collegegeld zo laag mogelijk houden.