fbpx

Vakken homeopathie

HVNA > Klassieke Homeopathie aan de HVNA > Vakken Homeopathie

Stel, je gaat homeopathie studeren aan de HVNA. Welke vakken krijg je én wat leveren ze je precies op? Je zult merken dat de vakken sterk met elkaar samenhangen. Het ene vak kan niet zonder het andere. Wij lichten de vakkenlijst graag toe!  

Medische vakken

De medische vakken zijn geïntegreerd binnen je opleiding. Deze vakken samen vormen de medische basiskennis. Als je deze vakken succesvol afrondt, voldoe je aan de eisen van zorgverzekeraars.

Je volgt anatomie en fysiologie in het eerste en tweede jaar. Jouw doel: weten wat een normale gezonde situatie is. Zodat je dat wat afwijkend (pathologisch) is, beter kunt herkennen. 

Daarbij kun je de belangrijkste anatomische structuren van het menselijk lichaam in medische terminologie beschrijven.

Met anatomie en fysiologie leer je:

 • medische literatuur te lezen en te begrijpen.
 • medische informatie van reguliere (huis)artsen en specialisten te lezen en te interpreteren (zoals röntgenverslagen en laboratoriumuitslagen).
 • patiënten, collega’s en reguliere (para)medici inzicht te geven in de medische situatie van de patiënt en hierover verslag uit te brengen

Docent: Toine Korthout.

Vanaf het einde van het eerste jaar start je met pathologie. Jij weet straks precies wat je kunt verwachten bij een bepaald ziektebeeld of pathologische situatie in het lichaam of de geest. 

Met pathologie en psychopathologie leer je: symptomen en verschijnselen te herkennen die kunnen wijzen op medisch risicodragende situaties. Zodat je weet dat het:

 • typisch of juist niet-typisch is voor het ziektebeeld.
 • acuut of juist niet-acuut is.
 • directe behandeling nodig heeft of niet. 
 • ‘niet pluis’ is (en dus noodzakelijk om door te sturen naar de reguliere gezondheidszorg), óf juist ‘wel pluis’ is (zelf te behandelen, niet noodzakelijk om door te sturen). 
 • pathologie is om te bespreken met patiënten, (para)medici, collega-therapeuten en andere disciplines.

Docent: Toine Korthout.

Vakken homeopathie

Ontdek de vakken specifiek voor de opleiding Homeopathie. Video

Dankzij Materia Medica word jij een expert in het kiezen, gebruiken en beoordelen van homeopathische geneesmiddelen voor iemand die ziek is. In het eerste jaar richt je je vooral op acute situaties (denk aan bloedingen en wonden, verstuikingen, het maag-darmgebied en griep). Daarna ga je in op de chronische ziektes.

Met Materia Medica leer je:

 • over de werking en (heilzame) effecten van meer dan driehonderd homeopathische geneesmiddelen.
 • hoe je homeopathische middelen gebruikt in acute situaties en bij chronische ziektes.

Docenten: Merel Kolderie, Sada Landers, Tamara Matheeuwsen en Paul Albers.

Bij medisch homeopathische training komen veel vakken samen: materia medica, de anamnese, differentiërende vragen, rubrieken uit het repertorium, pathologie en anatomie.

Je brengt alle kennis samen, ín de praktijk. 

Met medisch homeopathische training leer je: homeopathisch en praktisch medisch handelen bij acute situaties (zoals slecht genezende wonden, netelroos, acute diarree en kinderziektes). En vervolgens bij chron situaties (zoals chronische darmklachten, chronische longklachten).  Bekijk wat Sada Landers vertelt over het leren hoe een anamnese te doen.

Docenten: Sada Landers en Merel Kolderie.

Dankzij het ‘boek der symptomen’ (repertorium) weet jij straks alles over alle mogelijke klachten. Alle ziektesymptomen zijn daarin systematisch gerangschikt. Je krijgt inzicht in de achtergrond van het repertorium en raakt vertrouwd met de taal en de structuur.

Met Repertoriseren leer je:

 • inzicht te krijgen in de achtergrond van het repertorium: wat is het en wat kan ik ermee?
 • onderscheid te maken tussen de verschillende symptomen en hun bruikbaarheid in de analyse van de klachten van een patiënt.

Docent: Tamara Matheeuwsen.

Is dat wat je denkt te zien ook werkelijk een waarneming, of ben je aan het invullen? Die vraag staat centraal bij therapeutische training. 

Je start allereerst met het oefenen van een eerste consult (anamnese). Je leert je open te stellen voor de ander en te letten op wat de ‘bijzondere’ symptomen zijn.

Met therapeutische training leer je:

 • onbevangen waarnemen, participerende beeldvorming, empathische oordeelsvorming, therapeutische besluitvorming en authentiek handelen. 
 • verschillende gesprekstechnieken, welke houding deze technieken van jou vragen en welke kwaliteiten je hierbij nodig hebt. Bekijk wat voormalig docent en directeur Rini Storm je vertelt over het vak therapeutische training aan de HVNA.

Docent: Sada Landers. 

Met holistisch medisch inzicht leer je alle ins en outs van het menselijk lichaam en de geest kennen, maar dan wél op een samenhangende manier. 

Voorbeelden? Je leert dat het binnen de homeopathie een groot verschil is of een oorontsteking rechts of links zit. Of wat het betekent als klachten aan de voor- of juist aan de achterkant van iemands lichaam zitten. Kortom, je leert dat al die verschillen een diepere betekenis hebben.

Met holistisch medisch inzicht leer je:

 • verbanden te leggen tussen de klachten van een lichaam en de daarmee samenhangende psychische processen.
 • verbanden te leggen tussen de klachten en hun reactie op de omgeving.   
 • fijne symptomatologie te lezen met een klinische en begrijpende blik. 
 • abstracte pathologische begrippen te vertalen naar een inzicht dat je aan de patiënt af kan lezen.

Docent: Paul Albers. 

Bij het Organon staat theoretische vorming centraal. Dit doe je met het Organon van dr. S. Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie. 

Zijn en jouw hoogste doel als toekomstig homeopaat? Natuurlijk: zieke mensen beter maken. Dat wat ook wel ‘helen’ wordt genoemd! Maar dan gebaseerd op nauwkeurig observeren en concreet denken.

Met lessen Organon leer je:

 • de uitgangspunten en theorie kennen achter de klassieke homeopathie.
 • de theorie combineren met voorbeelden uit de praktijk en met moderne medische vraagstukken.

Bekijk wat Paul Albers vertelt over de essentie van de geneeskunde.

Docent: Paul Albers.

Leer denken buiten de gebruikelijke kaders! Dat doe je door jezelf te verdiepen in de achtergronden van vroegere medische stromingen. Ook zie je welke ontwikkeling de geneeskunde heeft doorgemaakt én hoe de homeopathie daarin een plaats heeft ingenomen.

Met geschiedenis van de geneeskunde leer je: buiten ‘de lijntjes’ te denken. Jij weet jezelf straks zelfbewust en trefzeker op te stellen, en tegelijk maak je rationeel de noodzakelijke keuzes.

Docent: Paul Albers. 

Bij chronische ziekteleer ontdek je hoe verschillende chronische ziektes zich ontwikkelen én kun je hierop inspelen. Hierbij ga je ook aan de slag met de miasmaleer: kennis van overgeërfde gevoeligheden voor bepaalde ziektes.

Met chronische ziekteleer leer je: 

 • verschillende ziektes (her)kennen en de mogelijkheden tot behandeling.
 • een prognose in te schatten voor je patiënt.
 • miasma’s te duiden en dit mee te nemen in je behandelplan.

Gastdocent: Monique Vermazeren.

Methodisch denken, alle symptomen van je patiënt stapsgewijs duiden en zo… een behandelplan opstellen! Je krijgt hiervoor de tools in handen met het analysesysteem dat de HVNA zelf heeft ontwikkeld: CAS (Casus Analyse Systeem). In combinatie met het inschatten van het gezondheidsniveau (Level of Health). Theorie en praktijk komt samen.

Met methode, analyse en casemanagement leer je:

 • een keuze te maken voor een geneesmiddel bij acute of chronische ziekten.
 • een prognose in te schatten voor je patiënt.
 • hoe je een (on)verwachte wending duidt bij het verschijnen van nieuwe symptomen en bepaalt wat de beste vervolgstap is in je behandelplan.

Docenten: Sada Landers, Muriël Wagenmans, Merel Kolderie en Paul Albers.

Aan het einde van het derde studiejaar en in het vierde studiejaar richt je je blik naar buiten. Jezelf ‘klaarstomen’ voor de praktijk, misschien wel je eígen praktijk? Daar helpen we je graag bij. 

Administratie, belastingen, beroepsverenigingen, wet- en regelgeving: alles komt aan bod.

Met praktijkvoorbereiding leer je:

 • ontdekken welke praktijkvoering bij je past.
 • een pitch maken over je (toekomstige) praktijk.
 • een verkort businessplan te schrijven (met oefeningen en opdrachten).

Docent: Muriël Wagenmans.

Paul Albers over de essentie van geneeskunde

Sada Landers over hoe je een anamnese leert doen

Rini Storm over therapeutische training

Wil je nog meer informatie over de vakken?