fbpx

Vakken homeopathie

HVNA > Klassieke Homeopathie aan de HVNA > Vakken Homeopathie

Stel, je gaat homeopathie studeren aan de HVNA. Welke vakken krijg je én wat leveren ze je precies op? Je zult merken dat de vakken sterk met elkaar samenhangen. Het ene vak kan niet zonder het andere. Wij lichten de vakkenlijst graag toe!  

Medische vakken

De medische vakken zijn geïntegreerd binnen je opleiding. Deze vakken samen vormen de medische basiskennis. Als je deze vakken succesvol afrondt, voldoe je aan de eisen van zorgverzekeraars.

Je volgt anatomie en fysiologie in het eerste en tweede jaar. Jouw doel: weten wat een normale gezonde situatie is. Zodat je dat wat afwijkend (pathologisch) is, beter kunt herkennen. 

Daarbij kun je de belangrijkste anatomische structuren van het menselijk lichaam in medische terminologie beschrijven.

Met anatomie en fysiologie leer je:

 • medische literatuur te lezen en te begrijpen.
 • medische informatie van reguliere (huis)artsen en specialisten te lezen en te interpreteren (zoals röntgenverslagen en laboratoriumuitslagen).
 • patiënten, collega’s en reguliere (para)medici inzicht te geven in de medische situatie van de patiënt en hierover verslag uit te brengen

Docent: Toine Korthout.

Vanaf het einde van het eerste jaar start je met pathologie. Jij weet straks precies wat je kunt verwachten bij een bepaald ziektebeeld of pathologische situatie in het lichaam of de geest. 

Met pathologie en psychopathologie leer je: symptomen en verschijnselen te herkennen die kunnen wijzen op medisch risicodragende situaties. Zodat je weet dat het:

 • typisch of juist niet-typisch is voor het ziektebeeld.
 • acuut of juist niet-acuut is.
 • directe behandeling nodig heeft of niet. 
 • ‘niet pluis’ is (en dus noodzakelijk om door te sturen naar de reguliere gezondheidszorg), óf juist ‘wel pluis’ is (zelf te behandelen, niet noodzakelijk om door te sturen). 
 • pathologie is om te bespreken met patiënten, (para)medici, collega-therapeuten en andere disciplines.

Docent: Toine Korthout.

Vakken homeopathie

Ontdek de vakken specifiek voor de opleiding Homeopathie. Video

Erik van Woensel zal deel uitmaken van de docenten vakgroep Klassieke Homeopathie vanaf collegejaar 2021-22. Bekijk het interview met hem;

 • wat inspireert hem om les te geven
 • waarom zijn voeding en leefstijl een goede toevoeging aan het curriculum homeopathie
 • welke eigenschappen heb je als student klassieke homeopathie nodig
 • wat zijn de toekomstige kansen voor aankomend klassiek homeopaten.

Dankzij Materia Medica word jij een expert in het kiezen, gebruiken en beoordelen van homeopathische geneesmiddelen voor iemand die ziek is. In het eerste jaar richt je je vooral op acute situaties (denk aan bloedingen en wonden, verstuikingen, het maag-darmgebied en griep). Daarna ga je in op de chronische ziektes.

Met Materia Medica leer je:

 • over de werking en (heilzame) effecten van meer dan driehonderd homeopathische geneesmiddelen.
 • hoe je homeopathische middelen gebruikt in acute situaties en bij chronische ziektes.

Docenten: Frans Quirijnen en Gonnie Ente. Merel Kolderie, Sada Landers, Tamara Matheeuwsen.

Dankzij het ‘boek der symptomen’ (repertorium) weet jij straks alles over alle mogelijke klachten. Alle ziektesymptomen zijn daarin systematisch gerangschikt. Je krijgt inzicht in de achtergrond van het repertorium en raakt vertrouwd met de taal en de structuur.

Met Repertoriseren leer je:

 • inzicht te krijgen in de achtergrond van het repertorium: wat is het en wat kan ik ermee?
 • onderscheid te maken tussen de verschillende symptomen en hun bruikbaarheid in de analyse van de klachten van een patiënt.

Docent: Gonnie Ente.

Leefstijl is een hot topic! Ruim 80% van alle aandoeningen is leefstijl gerelateerd.

Er wordt steeds meer gekeken naar preventie van gezondheidsproblematiek. Bij een ziekte als Corona blijkt een gezonde leefstijl de kans op overlijden drastisch te verlagen.

Natuurgeneeskunde heeft een eeuwenlange traditie die een verassend goede basis vormt voor leefstijladvies. Hippocrates legde daarvoor de basis al 4 eeuwen voor Christus. In de 19e eeuw formuleerde de bekende natuurgeneeskundige Sebastian Kneipp nog specifieker de pijlers van een gezonde en vitale leefstijl.

Leefstijlnatuurgeneeskunde is het therapeutisch inzetten van leefstijlinterventies. Dit kan gaan om overschakelen naar een meer natuurlijk voedingspatroon, zorgen voor een betere balans, slaapkwaliteit, verminderen van stress en regelmatig bewegen.

Met leefstijlnatuurgeneeskunde help je cliënten om te komen tot effectieve gedragsverandering vanuit inzicht en motivatie. Zo is het mogelijk om de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen aan te pakken en te werken aan preventie van ziekte.

Leefstijlnatuurgeneeskunde bestaat uit 6 deelgebieden die gedurende de opleiding uitgebreid worden behandeld:

 • Voeding en gezonde leefstijl
 • Slaap
 • Stress & balans (incl. burnout en bore-out)
 • Beweging
 • Hydrotherapie: kou/warmte
 • Zingeving

Je leert vakinhoudelijk te advies te geven op deze deelgebieden. Daarbij leer in het 3e en 4e jaar om een cliënt te motiveren tot gedragsverandering en om dit in stand te houden.

De opleiding Klassieke Homeopathie biedt in combinatie met Leefstijlnatuurgeneeskunde een unieke blik, waarbij ná de leefstijlnatuurgeneeskundige tips de overgebleven werkelijke pathologie behandeld wordt. In de opleiding Klassieke Homeopathie krijg je daar alle inhoudelijke en therapeutische kennis en kunde voor aangereikt.

Docenten Leefstijlnatuurgeneeskunde: Mark van der Galiën, Marlous de Klerk, Dirk Verhappen, Renée Lagerwaard, Natasha Eijkenhorst.

Is dat wat je denkt te zien ook werkelijk een waarneming, of ben je aan het invullen? Die vraag staat centraal bij therapeutische training. 

Je start allereerst met het oefenen van een eerste consult (anamnese). Je leert je open te stellen voor de ander en te letten op wat de ‘bijzondere’ symptomen zijn.

Met therapeutische training leer je:

 • onbevangen waarnemen, participerende beeldvorming, empathische oordeelsvorming, therapeutische besluitvorming en authentiek handelen. 
 • verschillende gesprekstechnieken, welke houding deze technieken van jou vragen en welke kwaliteiten je hierbij nodig hebt. Bekijk wat voormalig docent en directeur Rini Storm je vertelt over het vak therapeutische training aan de HVNA.

Docent: Gonnie Ente en Frans Quirijnen

Methodisch denken, alle symptomen van je patiënt stapsgewijs duiden en zo… een behandelplan opstellen! Je krijgt hiervoor de tools in handen met het analysesysteem dat de HVNA zelf heeft ontwikkeld: CAS (Casus Analyse Systeem). In combinatie met het inschatten van het gezondheidsniveau (Level of Health). Theorie en praktijk komt samen.

Met methode, analyse en casemanagement leer je:

 • een keuze te maken voor een geneesmiddel bij acute of chronische ziekten.
 • een prognose in te schatten voor je patiënt.
 • hoe je een (on)verwachte wending duidt bij het verschijnen van nieuwe symptomen en bepaalt wat de beste vervolgstap is in je behandelplan.

Docenten: Erik van Woensel, Frans Quirijnen, Gonnie Ente.

Bij het Organon staat theoretische vorming centraal. Dit doe je met het Organon van dr. S. Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie. 

Zijn en jouw hoogste doel als toekomstig homeopaat? Natuurlijk: zieke mensen beter maken. Dat wat ook wel ‘helen’ wordt genoemd! Maar dan gebaseerd op nauwkeurig observeren en concreet denken.

Met lessen Organon leer je:

 • de uitgangspunten en theorie kennen achter de klassieke homeopathie.
 • de theorie combineren met voorbeelden uit de praktijk en met moderne medische vraagstukken.

Docent: Erik van Woensel

Bij chronische ziekteleer ontdek je hoe verschillende chronische ziektes zich ontwikkelen én kun je hierop inspelen. Hierbij ga je ook aan de slag met de miasmaleer: kennis van overgeërfde gevoeligheden voor bepaalde ziektes.

Met chronische ziekteleer leer je: 

 • verschillende ziektes (her)kennen en de mogelijkheden tot behandeling.
 • een prognose in te schatten voor je patiënt.
 • miasma’s te duiden en dit mee te nemen in je behandelplan.

Gastdocent: Erik van Woensel en Frans Quirijnen

Aan het einde van het derde studiejaar en in het vierde studiejaar richt je je blik naar buiten. Jezelf ‘klaarstomen’ voor de praktijk, misschien wel je eígen praktijk? Daar helpen we je graag bij. 

Administratie, belastingen, beroepsverenigingen, wet- en regelgeving: alles komt aan bod.

Met praktijkvoorbereiding leer je:

 • ontdekken welke praktijkvoering bij je past.
 • een pitch maken over je (toekomstige) praktijk.
 • een verkort businessplan te schrijven (met oefeningen en opdrachten).

Docent: Muriël Wagenmans.

Bij voedingstherapie ontdek je alle ins en outs van gezonde voeding en leer je hoe je voeding kunt inzetten bij specifieke klachten. Je weet straks precies waarom voedingsgedrag belangrijk is én hoe je dit gedrag bij patiënten kunt optimaliseren.

 

 

In de lessen nemen we voedingsmiddelen mee en je oefent de lesstof actief met elkaar. Praktijkervaring opdoen: daar draait het om.

 

Met voedingstherapie leer je:

 • alles over natuurvoeding, macronutriënten (eiwitten, koolhydraten, vetten) vitaminen / mineralen, zoetmiddelen, belastende stoffen en nog veel meer.
 • hoe je orgaansystemen kunt versterken én ontlasten dankzij de juiste voeding.
 • een voedingsanamnese (consult) af te nemen.
 • je patiënt aanzetten tot een meer vitale en gezonde leefstijl.

Docent: Mark van der Galiën.

Sada Landers over hoe je een anamnese leert doen

Rini Storm over therapeutische training

Interview met Erik van Woensel over Klassieke Homeopathie

Wil je nog meer informatie over de vakken?