Homeopathie

Op onze vijfjarige deeltijdopleiding, 31 zaterdagen jaarlijks, word je opgeleid tot een zelfstandig werkend klassiek homeopaat. Je behandelt patiënten van jong tot oud in je praktijk met uiteenlopende acute en chronische klachten op lichamelijk en psychisch niveau.

Gedurende de opleiding leer je klachten en symptomen doeltreffend te behandelen. Doordat je de klachten in een bredere context ziet leer je de oorzaak van ziekte te doorzien en mee te nemen in de behandeling. De gehele constitutie van de individuele patiënt vormt je uitgangspunt. Je weet dat het onderdrukken van symptomen niet leidt tot genezing. Je leert acute en chronische klachten op een snelle, zachte en duurzame wijze te behandelen. Je patiënten merken op deze manier een gezondheidswinst samen met het verdwijnen van de klachten. Je beoordeelt dit ook op een toegenomen vitaliteit en meer innerlijke balans.

Filosofie en theorie van de klassieke homeopathie

Samuel HahnemannDe HVNA leidt de studenten op tot klassiek homeopaat, gebaseerd op de uitgangspunten van Samuel Hahnemann. Ze is de enige opleiding in Nederland die het vak in een vijfjarig methodisch traject aanbiedt. Zo leer je stapsgewijs tot een volwaardige homeopathische behandeling te komen. Dit geeft je houvast, zelfvertrouwen en een duidelijke professionele identiteit. Je medische en homeopathische vaardigheden zijn met persoonlijke therapeutische kwaliteiten verbonden geraakt.

De HVNA is de opleiding met een unieke therapeutische training, vormgegeven binnen de methodiek van het vak. Alle aspecten van het therapeutschap komen integraal tot ontwikkeling. Gedurende je opleiding monitor je met behulp van een portfolio een overzicht van je individuele ontwikkeling en leerweg. Het onderwijs in de homeopathie is sterk praktijkgeoriënteerd, in de colleges wordt er veel met casuïstiek gewerkt. Ook worden er stages gevolgd, al vanaf het eerste studiejaar. De theorie wordt zoveel mogelijk in de praktijk toegepast.

Toekomstperspectief

Na het afronden van de opleiding ben je in staat als zelfstandig ondernemer je eigen praktijk voor klassieke homeopathie op te zetten. Met het HVNA-diploma kan je je aansluiten bij de beroepsverenigingen van het vakgebied. Door het volgen van nascholingen en deel te nemen aan intervisiegroepen met collega’s ontwikkel je je verder en blijf je bij in je vakgebied.