Docententeam

Docenten en medewerkers.

De docenten van de HVNA zijn HBO-didactisch bevoegd en komen uit de beroepspraktijk.

Het is een team van ervaren zeer gedreven professionals.

We stellen graag aan jullie voor:

Docent/medewerker Vak/functie

Paul Albers

Integrale geneeswijzen, homeopathie, supervisor

 

Paul Albers

Mijn praktijk is het resultaat van een brede ervaring in de gezondheidszorg. Mijn medische kennis deed ik op tijdens geneeskunde studies in Amsterdam en Nijmegen. Mijn praktische ervaring in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en in het werken onder druk van zware pathologie in klinieken in India.
Tijdens mijn studie medicijnen kwam ik innerlijk in een spagaat terecht. Ik wilde namelijk mensen werkelijk genezen en in weer hun kracht zetten. Toen ik Homeopathie ging studeren viel voor mij alles op zijn plek. Ik zie dagelijks opnieuw in mijn praktijk wat deze holistische geneeskunde aan mensen op het gebied van gezondheid en welbevinden kan brengen, dit geeft mij veel voldoening. Homeopathie maakt echt genezen waar!
Ik geef regelmatig seminars en lezingen en word gevraagd om mijn visie te geven op ontwikkelingen in het vakgebied.
Mijn missie is om de geneeskunde weer inzichtelijk en weldadig te maken.

Mirjam Blok Lichaamsgerichte therapieën, natuurgeneeskunde, stagebegeleider, supervisor
Mirjam Blok

De opleiding natuurgeneeskunde heb ik gevolgd aan de HVNA. De binding met de natuur geeft mij veel rust, ontspanning en inzicht. De natuur en dus ook het lichaam heeft een groot zelfgenezend vermogen, dat is waar ik enthousiast van word en dat breng ik graag over. 
Drie jaar geleden ben ik naast het werk in mijn praktijk als natuurgeneeskundige, de stage dagen gaan begeleiden op de HVNA. Hierdoor werd ik nog meer gemotiveerd om natuurgeneeskundige uit te dragen. Het geven van lessen, de interactie met studenten geeft mij veel energie en doe ik met veel plezier. Daarnaast vind ik het doorgeven en ontwikkelen van ons vak erg belangrijk.

www.natuurgeneeskunde-etten.nl

Lucia van de Bogert Irisdiagnose
Lucia van de Bogert

Zowel in Utrecht als Bloemendaal heb ik aan de natuurgeneeskunde academies irisdiagnose gegeven. Met veel plezier en enthousiasme doe ik dat nu aan de HVNA. Mijn drive is om irisdiagnose goed te integreren in de natuurgeneeskundige anamnese.

www.luciavdbogert.nl

Mark van der Galiën Voeding, fytotherapie
Mark van der Galien

Als therapeut en docent ligt mijn passie in inzicht geven hoe iemand vitaal en gezond kan worden en blijven. Als iemand zelf weer de regie heeft over de gezondheid geeft mij dat veel voldoening. Ik ben zo'n 10 jaar werkzaam als HBO docent voeding en fytotherapie aan diverse opleidingsinstituten. Daarnaast ben ik yogadocent en heb ik een praktijk in Friesland. Optimale gezondheid gaat voor mij om balans vinden in activiteit, herstelmomenten, gezonde voeding en leven volgens je natuur. Ik geef met enthousiasme en passie lessen in voeding, fytotherapie en de natuurkwaliteiten.

www.markvandergalien.nl

Lisa Geelen Secretariaat
 Lisa Geelen

Het is een voorrecht om te mogen werken voor de HVNA en een spil te zijn binnen de opleiding. Met veel plezier regel ik al vele jaren de interne en externe zaken. Ik ben de enthousiaste studenten en docenten graag van dienst.

Ik geniet van de sfeer en de cultuur binnen de opleiding. Je wordt warmhartig welkom geheten en gezamenlijk zorgen we ervoor dat iedereen zich snel thuis voelt.

Lieneke van Grinsven Voeding
 Lineke van grinsven

In 2011 ben ik afgestudeerd aan de opleiding CAM in Utrecht. Daarna ben ik direct gestart met mijn praktijk in Den Bosch. Daar combineer ik oude natuurgeneeskundige wijsheid en diagnostiek (o.a. de natuurkwaliteiten) met de wetenschap en diagnostiek van nu zoals het microbioomonderzoek. Zowel op het gebied van voeding als over het microbioom wordt op dit moment ontzettend veel gepubliceerd. Er blijft veel te leren en te ontdekken, dat maakt ons vak ook zo boeiend. Veel van deze nieuwe kennis is ook direct toepasbaar in de praktijk en te combineren met oude natuurgeneeskundige wijsheid. Het is fantastisch om bijvoorbeeld te zien dat je met de juiste keuzes die passend zijn bij de persoon voeding als medicijn kunt inzetten.
Ik vind het dan ook heel leuk om als docent mijn enthousiasme en kennis over voeding en voedingsgeneeskunde over te dragen aan nieuwe aanstaande collega's

www.gezondezaken.nl

Anna Hoekstra Bachremedies, fytotherapie
 Anna Hoekstra

Tijdens mijn studie literatuurwetenschappen, geschiedenis en pedagogiek aan de universiteit in Berlijn ontdekte ik mijn passie voor het onderwijs.

Sinds mijn studie natuurgeneeskunde is het mijn missie om de natuurgeneeskunde de wereld in te dragen en te laten zien wat natuurlijke geneesmiddelen voor mensen kunnen betekenen. Ik vind het boeiend om bij ziektebeelden de oorzaken op te sporen, het lichaamseigen zelfgenezend vermogen te versterken en zo de kans te creëren weer in balans te komen. Zelf doe ik dit sinds de afronding van mijn opleiding aan de HVNA sinds 10 jaar in mijn eigen praktijk en geef ik mijn kennis verder in trainingen en workshops.

Als docente kan ik mijn passie voor het werken met de kracht van de natuur en voor het onderwijs met elkaar verbinden. Mijn doel is om de kracht van de natuurlijke geneesmiddelen te laten zien, te laten ervaren en de stof helder en inzichtelijk met het doel voor een praktische toepassing over te brengen.

www.puurgenezen.nl

Marlous de Klerk Fytotherapie, natuurgeneeskunde
 Marloes de Klerk  

Alles draait om harmonie tussen lichaam en geest. Op het moment dat ons lijf even niet meer doet wat het moet doen, is het belangrijk te kijken of je het zelfgenezend vermogen van je lichaam kan stimuleren. En dat je kijkt naar wat er voor handen is in de natuur. Ik heb praktijk in Dronten, waar ik werkzaam ben als natuurgeneeskundig en orthomoleculair therapeut.

Centraal in de behandeling staat de harmonie herstellen tussen lichaam en geest, bewustwording van wat je lichaam je probeert te vertellen en hoe je je lichaam kan ondersteunen bij herstel. Naast mijn praktijk ben ik docent aan een tweetal opleidingen. Lesgeven is een boeiende aanvulling op mijn praktijk. Mijn passie voor de natuurgeneeskunde, voeding en kruiden komt zo mooi samen.

www.marlousdeklerk.nl

Merel Kolderie Homeopathie, supervisor
 Merel Kolderie

Door zelf de snelle en genezende resultaten door homeopathie te ondervinden kon ik niets anders doen dan het te gaan bestuderen. Je kijk op ziekte en gezondheid veranderd hierdoor voorgoed.

Het is mijn wens dat mensen niet meer onnodig ziek hoeven te worden en daadwerkelijk genezen. Enerzijds door goede voorlichting en informatie waardoor mensen zelf al veel kunnen doen, door mensen te helpen een goed oordeelsvermogen te vormen. Anderzijds om de juiste genezende behandeling te kunnen geven. 

Het overdragen van kennis schept mij plezier. Ik vind het heel belangrijk om goede toekomstige collega's op te leiden. Collega's die op een positieve manier het verschil gaan maken in het leven van patiënten. Graag zie ik de groep homeopaten die eerstelijns kunnen werken groter worden. 

www.geneeskracht.eu

Toine Korthout Anatomie, pathologie, psychopathologie, farmacologie
 Toine Korthout

Toine Korthout behaalde in 1983 het diploma van de Nederlandse Akademie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum. In dat jaar startte hij zijn praktijk voor natuurgeneeskunde en startte een jaar later de studie geneeskunde. Daar behaalde hij in 1991 het artsendiploma. In 1996 behaalde hij het NAAV-C-diploma van de acupunctuuropleiding voor artsen van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. In 2012 behaalde hij, samen met collega’s HVNA-docenten het certificaat Pedagogisch-Didactische Bekwaamheid voor docenten in het hbo.

Zijn lessen zijn levendig. Door middel van casuïstiek word je gestimuleerd zelf een casus medisch te doorgronden waarbij er groot belang wordt gehecht aan het signaleren van rode vlaggen.  

www.natuurlijkbeter.com

Sada Landers Homeopathie, stagebegeleider homeopathie, supervisor
 Sada Landers

Na mijn afstuderen werd mijn passie voor homeopathie nog meer versterkt tijdens een klinische training in India, die ik na de studie volgde. Daar zag ik wat homeopathie allemaal kan bereiken, niet alleen bij chronische maar ook bij hevige acute problematiek. De overtuigende en snelle resultaten hebben een diepe indruk op mij gemaakt – precies dat wil ik ook graag in de praktijk ervaren en brengen.

Inmiddels ben ik alweer 15 jaar werkzaam in mijn praktijk in Arnhem. Naast het behandelen van ‘gewone’ ziektes heeft het begeleiden van pre- en postnatale problematiek mijn passie.
Ook is het mijn streven om de homeopathische methode inzichtelijk en helder aan de studenten over te brengen. Door zicht op het eigen handelen te intensiveren is het met iedere casus mogelijk om de eigen kennis en kunde te vergroten en zo steeds beter en professioneler te worden.

www.sada.nl

Marianne Nieuwland Praktijkopbouw, stagebegeleider homeopathie, supervisor
 Marianne Nieuwland

Na 10 jaar in de reguliere gezondheidszorg gewerkt te hebben als verpleegkundige, ben ik in 1992 begonnen met mijn eigen praktijk als homeopaat. Nog steeds ben ik regelmatig verrast over de kracht van de homeopathie in zowel acute pathologie als bij chronische klachten.
Wat ik belangrijk en als verrijkend ervaar aan de homeopathie is de aandacht voor de gehele mens. Veel meer dan in de reguliere zorg word ik daardoor als homeopaat gedwongen om me te realiseren wie de patiënt is die ik voor me heb. De aandacht verschuift van de kwaal naar de mens. Je krijgt oog voor de betekenis en de plaats van de ziekte die je leert zien tegen de achtergrond van iemands volledige persoonlijkheid. Door zo’n dialogische benadering word ik ook zelf verrijkt.
Persoonlijke benadering samen met het leveren van kwaliteit staan bij mij voorop in mijn behandelingen en bij het lesgeven. Ik ben steeds weer benieuwd naar de mens die tegenover mij zit. Tevens breng ik graag wat lichtheid naast het serieuze.

www.nieuwland-homeopathie.nl

Peter Simons Medisch recht
   
Rini Storm Intervisie
 Rini Storm  

Het is voor mij nooit de vraag of je een ziekte wel of niet kunt behandelen, maar of je de gezondheid van iemand kunt verbeteren.
Ziekte manifesteert zich door een gebrek aan gezondheid.
Als je gezondheid vergroot, verdwijnt de ziekte.

Monique Vermazeren Homeopathie, supervisor
 Monique Vermazeren

In 2002 ben ik afgestudeerd aan de HVNA en sinds die tijd heb ik een eigen praktijk. Vanaf 2003 volg ik nascholingen bij Henny Heudens: 10 bijeenkomsten per jaar waar we live patiënten zien. De ervaring in de afgelopen jaren heeft mij geleerd dat werken met miasma’s succesvol is.
Sinds 2011 geef les in Miasmaleer aan de HVNA. Samen met een collega heb ik 2 jaar gewerkt aan het boek van Henny Heudens: Miasma’s de weg naar genezing. Het boek is geschreven als naslagwerk maar ook met de intentie om er nascholingen mee te gaan geven.
Kennis en ervaring overdragen vind ik heel leuk om te doen en ik kijk er dan ook naar uit jou alles over de miasma’s bij te brengen.

www.annemoon.info

Muriël Wagenmans Coördinator, docent homeopathie, docent praktijkopbouw, supervisor
 Muriël Wagenmans

Ik hou van helderheid en verbanden leggen, en geef dat ook aan mijn patiënten. Datzelfde heb ik gevonden in de Levels of Health van Vithoulkas. Door je daarin les te geven, kan ik je een belangrijke nuancering tonen, naast het Casus Analyse Syteem (CAS), die belangrijk is in het grip krijgen op een casus. Eenmaal dit ten volle begrepen, helpt het je in je case-management en kun je de voor je patiënt en jezelf zo belangrijke inschatting van de prognose van de behandeling maken. Dat inzicht maakt dat je overzicht houdt, dat erg prettig is tijdens een behandeling!

www.homeo-resonans.nl