Hbo-niveau Inspirerende studie

Hbo-niveau

Inspirerende studie

Informatie over de HvNA

Algemene informatie

Wij verzorgen al 33 jaar een kleurrijke en verfijnde 5-jarige deeltijdopleiding (31 zaterdagen jaarlijks) op HBO-niveau tot natuurgeneeskundige of klassiek homeopaat.

De colleges vinden plaats op de zaterdagen van 9.45 – 17.15 uur . Er zijn 31 collegedagen per studiejaar.

Het studiejaar start altijd op de 1e zaterdag van september en sluit af de laatste zaterdag van juni.

De HvNA leidt op tot erkende, professionele beroepsbeoefenaars, die op verantwoorde wijze zelfstandig en ondernemend in de gezondheidszorg functioneren. Het diploma is CPION geaccrediteerd en geeft je het recht direct lid te worden van de beroepsverenigingen. Met het lidmaatschap worden consulten vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Er is de mogelijkheid kennis te maken met onze opleiding d.m.v. deelname aan een van onze open dagen en/of deelname aan de tweedaagse oriëntatiecursus juni 2018. Je bent van harte welkom! Neem gerust je partner en / of vrienden mee.

De opleiding is opgesplitst in twee delen.

A. De 1-jarige propaedeuse, waarin de klassieke homeopathie en de klassiek natuurgeneeskunde geïntroduceerd worden en de basis van de methodiek geoefend wordt. Hier fungeert acute problematiek als oefenveld.

Vakken: anatomie, pathologie, Klassieke homeopathie, voeding, irisdiagnose, bachtherapie, fytotherapie, lichaamsgericht werk, natuurgeneeskunde, stagebegeleiding en therapeutische training.

B. De vakopleiding, waarin de constitutionele behandeling dient tot het oefenen en eigen maken van de noodzakelijke vaardigheden en competenties. Aan het einde van de vakopleiding ben je als student aan de hand van casuïstiek en praktijkervaring stapsgewijs in de diversiteit van deconstitutionele behandelinggeschoold.

Vakken: anatomie, pathologie, psychopathologie, medisch recht, medische ethiek, praktijkopbouw, klassieke homeopathie, stagebegeleiding en therapeutische training.

Toelatingscriteria

Als richtlijn geldt:

 • Diploma HAVO of gelijkwaardig (bij voorkeur) met biologie en scheikunde
 • Diploma VWO (bij voorkeur) met biologie en scheikunde
 • Eerdere HBO-opleiding/MBO-opleiding

Mocht u te weinig kennis van scheikunde hebben of het is te lang geleden kunt u deelnemen aan 4 lesblokken scheikunde waarin de basisbegrippen aan de orde komen. De scheikundedag is op vrijdag 2 september van 10.00 - 17.30 uur, kosten € 50,--

Passieve kennis van de Engelse taal is noodzakelijk, er wordt ook gebruik gemaakt van Engels-talige literatuur. Passieve kennis van de Duitse taal is een pré, aangezien er incidenteel gebruik gemaakt wordt van Duitstalige literatuur.

De mogelijkheid van toelating kan eventueel besproken worden in een intakegesprek, waarbij de volgende punten aan de orde komen:

 • Genoten vooropleiding
 • Opgedane ervaring
 • Motivatie

Collegegeld 2018 / 2019

Een speerpunt van onze opleiding is dat we een helder verhaal vertellen. Dit geldt ook voor het collegegeld en alle bijkomende studiekosten.

Het collegegeld bedraagt voor 2018-2019  € 2395,-:

 • Geintegreerde 5 jarige medische scholing, CPION geaccrediteerd
 • 31 zaterdagen per jaar 9.45-17.15 uur, volledig benut voor intensieve training en scholing; voorwaarde voor een degelijke beroepsopleiding
 • na 5 jaar ben je klaar voor de start van je eigen praktijk en heb je automatisch toegang tot lidmaatschap van alle beroepsverenigingen in het veld
 • training in gezondheidsadvies
 • Geïntegreerde 5-jarige therapeutische training; kennis, houding en vaardigheden
 • verdiepingsweekenden op prachtige locaties
 • ook onderwijs wordt holistisch vormgegeven, geen modulair onderwijs
 • persoonlijke begeleiding
 • eigen stagecentra waar hetgeen je leert direct in de praktijk wordt gebracht
 • goede internationale contacten, mogelijkheid tot stage in het buitenland
 • onderwijs bij een hogeschool met een leidende positie in Nederland

Het bedrag is exclusief bijkomende studiekosten:

 • eenmalig inschrijfgeld € 75,00
 • studiebegeleidingsgesprekken € 80,00
 • stage 2 dagen (€ 85,00 per dag, 1e jaar 2 dagen per jaar, 2e, 3e en 4e jaars 4 dagen jaarlijks) . Deze dagen worden verzorgd door eigen docenten en in eigen stagecentrum
 • bijdrage kosten verblijf verdiepingsweekend, € 155,00
 • in 5e jaar examengeld € 450,00
 • onbeperkt koffie/(kruiden)thee, € 40,00
 • boeken en syllabi (zie de lijsten)

Termijnbetaling

In termijnen betalen is mogelijk. d.m.v. het indienen van een schriftelijk verzoek. Je kunt maximaal 10 termijnen aanvragen. Hier wordt € 50,-- financieringskosten voor in rekening gebracht.

Bij voortijdige beëindiging van het studiejaar, is restitutie van het collegegeld niet mogelijk. (uitzonderingen ter beoordeling van de directie).

Aanmeldingsprocedure

Besluit je onze opleiding te gaan volgen, dan gaat de aanmeldingsprocedure als volgt:

Je downloadt hier onze digitale inschrijfkaart (invulbare PDF PDF). LETOP: ga met de muiscursor op de groene link staan en dan rechtermuisknop en 'opslaan als' om het pdf document te downloaden.

 • Zodra je het inschrijfformulier volledig hebt ingevuld kun je het mailen naar info@hvna-opleidingen.nl
 • Ook een foto in PDF meesturen, dat bestandje geef je je naam. Eerst achternaam en dan voornaam. 
 • Na ontvangst van je inschrijfkaart en je foto ontvang je een bevestiging van aanmelding en verdere informatie zoals collegedagen, het rooster, de boeken-/syllabilijst en de nota.

Studiefinanciering

De opleidingen in de complementaire geneeswijzen worden tot nu toe nog niet door het Rijk gesubsidieerd. Voor studenten betekent dit dat de Wet Studiefinanciering niet van toepassing is.

Wel bestaat de mogelijkheid tot de volgende (gedeeltelijke) financiering:

Belastingteruggave

Alle studie-, leermiddelen- en documentatiekosten kunnen bij de inkomstenbelasting in mindering gebracht worden. De fiscale compensatie is afhankelijk van de persoonlijke financiële omstandigheden.

CWI / Sociale dienst

Sommige CWI's zijn bereid tot een bijdrage in de studiekosten indien aannemelijk gemaakt kan worden dat de kansen op de arbeidsmarkt toenemen door het volgen van de opleiding.

Stichting Centaurium

De HvNA is lid van de stichting Centaurium. Deze stichting heeft zich tot doel gesteld een opleiding in de natuurgeneeswijzen ook voor (tijdelijk) financieel minder draagkrachtigen mogelijk te maken. Zij beschikt daarvoor over een fonds, dat uit sponsorgelden is opgebouwd.

Het is voor de studenten van de HvNA mogelijk om bij Centaurium een renteloos voorschot te vragen vanaf het tweede studiejaar. Voor meer informatie www.stichtingcentaurium.nl

Stichting Neeltje Buis

De Stichting Neeltje Buis is een particulier studiefonds voor tweedekansonderrwijs. Het is een studiefonds voor met name financieel minderdraagkrachtige vrouwen. Voor meer informatie: www.neeltjebuis.nl

Collegedagen 2017-2018

Download pdf documentJe kan hier het overzicht collegedagen 2017-2018 downloaden.

Algemene Voorwaarden

Je kunt hier de algemene voorwaarden downloaden

Klachtenprocedure

Je kunt hier de klachtenprocedure downloaden
Email facebook twitter LinkedIn